Kwartierstaat familie Waltje

De geboortegemeenten van de personen uit de Waltje-lijn t/m Generatie VI uit de kwartierstaat  zijn zichtbaar gemaakt. Hoe donkerder de gemeenten zijn gearceerd, hoe meer personen er zijn geboren.

De geboortegemeenten van de personen uit de Arkema-lijn t/m Generatie VI uit de kwartierstaat  zijn zichtbaar gemaakt. Hoe donkerder de gemeenten zijn gearceerd, hoe meer personen er zijn geboren. GENERATIE I (kwartierdrager)
001. privé, gehuwd met
Halbe Akker
, geboren op 26 januari 1930 te Nieuw-Weerdinge/Emmen, seinhuiswachter van beroep, overleden op 28 september 2009 te Harderwijk

GENERATIE II (ouders)
002. Harke Waltje
, geboren op 27 oktober 1891 te Buitenpost/Achtkarspelen, veehouder van beroep, overleden op 2 september 1968 te Leeuwarden, gehuwd op 6 mei 1926 te Buitenpost/Achtkarspelen met
003. Roelfke Arkema, geboren op 11 maart 1902 te Visvliet/Zuidhorn, overleden op 13 januari 1978 te Noordbergum/Tietjerksteradeel, beiden begraven op de Algemene Begraafplaats (2) te Buitenpost/Achtkarspelen

GENERATIE III (grootouders)
004. Jan Waltje
, geboren op 14 maart 1863 te Buitenpost/Achtkarspelen, veehouder van beroep, overleden op 24 maart 1928 te Buitenpost/Achtkarspelen, gehuwd op 25 mei 1889 te Kollumerland met
005. Maaike van der Veen, geboren op 4 juni 1858 te Westergeest/Kollumerland, dienstmeid van beroep, overleden op 5 april 1927 te Buitenpost/Achtkarspelen, beiden begraven begraafplaats Buitenpost Kerk te Buitenpost/Achtkarspelen
006. Jan Arkema, geboren op 16 februari 1862 te Ezinge/Winsum, huisschilder van beroep, overleden op 27 april 1934 te Visvliet/Zuidhorn, gehuwd op 11 mei 1892 te Grijpskerk met
007. Roelofke Jacobs Zwerwer, geboren op 7 juni 1869 te Visvliet/Zuidhorn, overleden op 19 november 1943 te Visvliet/Zuidhorn, beiden begraven te Visvliet/Zuidhorn

GENERATIE IV (overgrootouders)
008. Wytze Reins Waltje
, geboren op 13 oktober 1833 te Buitenpost/Achtkarspelen, arbeider van beroep, overleden op 24 december 1919 te Achtkarspelen, gehuwd op 16 mei 1862 te Achtkarspelen met
009. Jantje Jans Westra, geboren op 28 september 1837 te Augsbuurt/Kollumerland, naaister van beroep, overleden op 9 april 1863 te Achtkarspelen
010. Harke Lieuwes van der Veen, geboren op 6 maart 1823 te Westergeest/Kollumerland, arbeider van beroep, overleden op 18 mei 1864 te Kollumerland, gehuwd op 16 september 1854 te Kollumerland met
011. Elske Klazes Delstra, geboren op 9 december 1831 te Kollumerland, overleden op 9 december 1916 te Achtkarspelen
012. Douwe Jans Arkema, geboren op 24 april 1823 te Noordwolde/Bedum, arbeider/dagloner/landbouwersknecht van beroep, overleden op 27 januari 1895 te Den Ham/Aduard,
- gehuwd op 4 november 1850 te Winsum met Biefke/Bieuwke Reinders de Vries (dochter van dagloner Reinder Aaldriks de Vries en daglonersche Hijktje Jans Cassau/Kersjou), geboren op 22 augustus 1819 te Wierum/Adorp, dienstmeid/daglonersche van beroep, overleden op 24 februari 1851 te Garnwerd/Ezinge (huisnummer 61)
- gehuwd op 28 mei 1853 te Ezinge met
013. Roelfke Jans Jonker, geboren op 21 september 1820 te Feerwerd/Ezinge, overleden op 17 december 1899 te Visvliet/Zuidhorn
014. Jacob Tjibbeles Zwerver, geboren op 7 augustus 1826 te Wartena/Boornsterhem, geëcht op 14 april 1853 bij huwelijk moeder en (stief?)vader, visser van beroep, overleden op 14 mei 1908 te Visvliet/Zuidhorn, gehuwd op 27 april 1853 te Idaarderadeel met
015. Neeltje Michiels Boerke, geboren op 6 juli 1827 te Grouw/Idaarderadeel, dienstmeid van beroep, overleden op 22 januari 1913 te Visvliet/Zuidhorn, beiden begraven te Visvliet

GENERATIE V (betovergrootouders)
016. Rein Hendriks Waltje
, geboren op 29 november 1794 te Kollum, gedoopt op 21 december 1794 in de Hervormde Gemeente van Kollum, arbeider/klompenmaker van beroep, overleden op 13 november 1875 te Kollumerland
- gehuwd op 29 juni 1822 te Buitenpost/Achtkarspelen met en weduwnaar van Fentje Hendriks Roolving (dochter van linnenwever Hendrik Jans Roolving en Fokje Hendriks), geboren op 15 december 1801 te Kollum, gedoopt op 24 januari 1802 te Kollum, naaister van beroep, overleden op 5 oktober 1826 te Achtkarspelen
- gehuwd op 1 juni 1829 te Achtkarspelen met
017. Hebeltje Wytzes Postma, geboren op 25 april 1790 te Buitenpost/Achtkarspelen, gedoopt op 6 juni 1790 te Buitenpost, overleden op 11 mei 1860 te Kollumerland

018. Jan Jans Westra, geboren op 18 juni 1804 te Kollum, gedoopt op 22 juli 1804 in de Hervormde Gemeente te Kollum, boerenknecht/arbeider van beroep, overleden op 29 maart 1850 te Augsbuurt/Kollumerland, gehuwd op 16 februari 1831 te Kollumerland met
019. Hendrikje Jans Loonstra, geboren op 14 april 1811 te Westergeest/Kollumerland, gedoopt op 28 april 1811 in de Hervormde Gemeente van Westergeest, arbeidster van beroep, overleden op 14 mei 1890 te Buitenpost/Achtkarspelen
020. Lieuwe Hendriks van der Veen, geboren rond 1781 te Westergeest/Kollumerland, overleden op 2 februari 1848 te Westergeest/Kollumerland, gehuwd op 15 juni 1806 in de Hervormde Gemeente van Twijzel en Kooten met
021. Maaike Willems Boersma, geboren op 27 mei 1786 te Twijzel/Kooten, gedoopt op 25 juni 1786 te Twijzel/Kooten, overleden op 28 november 1869 (huis nr. 252) te Westergeest/Kollumerland
022. Klaas Gooytzens Delstra, geboren op 7 juli 1804 te Oudwoude/Kollumerland, gedoopt op 5 augustus 1804 te Oudwoude/Kollumerland, arbeider van beroep, overleden op 18 maart 1869 te Kollumerland, gehuwd op 28 mei 1825 te Oostdongeradeel met
023. Sytske Folkerts Koopmans, geboren rond 1802 te Zwaagwesteinde/Dantumadeel, overleden op 4 januari 1882 te Kollumerland
024. Jan Harms Arkema, geboren op 11 september 1794 te Groningen, boereknegt/dagloner/landbouwer van beroep, overleden op 15 april 1836 te Tinallinge/Baflo (huisnummer 25), gehuwd op 19 mei 1821 te Adorp met
025. Trientje Douwes van der Wal, gedoopt op 10 maart 1793 te Bedum (door H.J. Costerij, leraar te Rottum), dienstmeid van beroep, overleden op 27 mei 1836 (huis nummer 36) te Baflo
026. Jan Willems Jonker, geboren op 15 april 1796, gedoopt op 1 mei 1796 te Leegkerk/Hoogkerk, landbouwer van beroep, overleden op 1 januari 1847 te Ezinge/Winsum (huis nummer 4), gehuwd op 20 december 1819 te Ezinge/Winsum met
027. Pieterke Kornelis Datema, geboren op 2 mei 1791 te Feerwerd/Winsum, gedoopt op 15 mei 1791 te Feerwerd, overleden op 18 november 1864 te Ezinge/Winsum.
028. Tjibbele Halbes Zwerwer , geboren rond 1786 te Wartena/Idaarderadeel, visser van beroep, overleden op 16 november 1870 te Idaarderadeel,
- gehuwd op 14 april 1853 te Idaarderadeel met
029. Maike Sakes van der Kloet, geboren op 6 juni 1788 te Suawoude, gedoopt op 20 juli 1788 in de Hervormde Gemeente van Suawoude en Tietjerk, overleden op 21 mei 1881 te Wartena/Idaarderadeel
030. Migchiel Johannes Boerke, geboren rond 1804 te Grouw, schoenmaker/postbode/brievengaarder van beroep, overleden op 29 november 1866 te Grouw,
- gehuwd (2) op 13 mei 1859 te Idaarderadeel met Margaretha Elizabeth Jansen (dochter van Jan Pieters Jansen en Gepke Gerrits Pauw), geboren op 15 augustus 1806 te Oldeboorn, overleden op 25 november 1884 te Hallum
- gehuwd (1) op 27 november 1828 te Idaarderadeel met
031. Trijntje Andries van der Made, geboren op 3 april 1799 te Gorredijk, gedoopt op 14 april 1799 in de Hervormde Gemeente van Gorredijk, naaister van beroep, overleden op 20 juni 1843 te Grouw

GENERATIE VI (oudouders)
032. Hendrik Klazes Waltje
, geboren op de Laan te Augsbuurt/Kollumerland, gedoopt op 6 januari 1743 in de Hervormde Gemeente te Augsbuurt/Kollumerland, arbeider van beroep, overleden als gealimenteerde (armlastige) op 19 juni 1820 in het weeshuis te Kollumerland
- gehuwd op 17 maart 1765 in de Hervormde Gemeente van Kollum met en weduwnaar van Aukjen Pytters (dochter van Pier Pyters en Aukjen Hendriks), geboren te Kollum, gedoopt op 10 september 1747 in de Hervormde Gemeente van Burum en Munnekezijl

- ondertrouwd op 26 mei 1778 te Huizum/Leeuwarderadeel, op 7 juni 1778 attestatie afgegeven voor vertrek van de Hervormde Gemeente te Huizum/Leeuwarderadeel, naar de Hervormde Gemeente te Kollum, gehuwd op 8 juni 1778 in de Hervormde Gemeente van Kollum met
033. Jancke Jelkes, gedoopt op 16 november 1755 in de Hervormde Gemeente van Kollum, arbeidster van beroep, overleden op 19 mei 1813 te Kollum

034. Wytze Freerks Postma, geboren rond 30 augustus 1750, gedoopt op 13 september 1750 in de Hervormde Gemeente Buitenpost en Lutjepost, overleden op 6 september 1812 te Buitenpost, gehuwd op 29 maart 1789 in de Hervormde Gemeente Buitenpost en Lutjepost met
035. Maaike Riemers Gorter, geboren rond 15 februari 1767 ws. te Kootstertille/Achtkarspelen, gedoopt op 15 maart 1767 in de Hervormde Gemeente van Twijzel en Kooten, overleden op 22 oktober 1840 te Achtkarspelen
036. Jan Hylkes Westra, gedoopt op 6 maart 1768 in de Hervormde Gemeente van Kollum, dagloner van beroep, overleden op 18 augustus 1846 te Kollumerland, gehuwd op 19 mei 1799 te Kollum voor het gerecht van Kollumerland en Nieuwkruisland en in de Hervormde Gemeente van Kollum met
037. Sjoukjen Jans, geboren rond 1771, overleden op 19 januari 1849 te Kollumerland
038. Jan Hendriks Loonstra, geboren rond 1779 te Oudwoude/Kollumerland, overleden op 27 februari 1870 te Kollumerland, gehuwd op 17 mei 1807 in de Hervormde Gemeente van Oudwoude en Westergeest met
039. Trijntje Cornelis Loonstra, geboren op 26 januari 1785 te Driesum/Dantumadeel, gedoopt op 6 maart 1785 in de Hervormde Gemeente van Kollum, overleden op 19 november 1827 te Kollumerland

040. Hendrik Harkes, gehuwd met
041. Tietje
Gaeles van der Heide
042. Willem Lubberts/Lieuwes Boersma, geboren rond 1753 te Westergeest/Kollumerland, arbeider van beroep, ingeschreven als belijdend lid van de Hervormde Gemeente Twijzel en Kooten op 28 maart 1793, overleden op 26 augustus 1829 te Optwijzel/Achtkarspelen, gehuwd op 26 mei 1776 in de Hervormde Gemeente Buitenpost Lutjepost met
043. Jitske/Ytske Hylkes, geboren rond 1752 te Buitenpost/Achtkarspelen, ingeschreven als belijdend lid van de Hervormde Gemeente Twijzel en Kooten op 28 maart 1793, overleden op 8 februari 1814 te Buitenpost/Achtkarspelen
044. Gooitzen Pieters Delstra, geboren te Kollumerzwaag/Kollumerland, gedoopt op 23 maart 1759 te Augsbuurt/Kollumerland, arbeider van beroep, overleden op 6 september 1830 te Kollum, gehuwd op 25 mei 1786 in de Hervormde van Oudwoude en Westergeest met
045. Elske Wygers Visser, geboren in 1760 te Oudwoude/Kollumerland, gedoopt op 23 september 1760 te Oudwoude/Kollumerland, arbeidster van beroep, overleden op 10 juli 1828 te Oudwoude/Kollumerland
046. Folkert Wijbes Koopmans, geboren op 3 februari 1784 te Zwaagwesteinde/Dantumadeel, gehuwd op 29 augustus 1802 in de Doopsgezinde gemeente van Dantumawoude met
047. Mayke Gelts Steegstra, geboren te Zwaagwesteinde/Dantumadeel,
048. Harm Jans Arkema, gedoopt op 12 februari 1766 in de Gereformeerde Christelijke Gemeente te Appingedam, wagenmaker/stelmaker van beroep, overleden op 10 januari 1825 te Sauwerd/Adorp (huisnummer 37)
- gehuwd (2) op 19 december 1803 te Wetsinge en Sauwerd met Klaaske Jans Spanninga (dochter van Frouwke Klaassen en Jan Luitjes), gedoopt op 9 augustus 1772 te Sauwerd/Adorp, overleden op 24 april 1843 te Sauwerd/Adorp
- gehuwd (1) op 22 mei 1794 te Groningen met
049. Christine Abrahams Lamothe, gedoopt op 5 oktober 1766 te Aduard/Zuidhorn, overleden in 1803 te Sauwerd/Adorp
050. Douwe Jacobs van der Wal, geboren rond 1749, landbouwer van beroep, overleden op 10 mei 1818 te Noordwolde/Bedum (huis nr. 24) gehuwd op 28 mei 1792 te Bedum met
051. Grietje Jans Doornbos, geboren op 3 maart 1760 te Bedum, landbouwersche van beroep, overleden op 15 februari 1825 te Noordwolde/Bedum (huis nr. 24)
052. Jan Tonnis Jonker, geboren op 14 maart 1756 te Oostum/Ezinge, landbouwer van beroep, overleden op 19 maart 1825 te Feerwerd/Ezinge (huis nr. 4),
- gehuwd (2) op 23 juli 1809 met Ida Luurts (weduwe van Gerrit Jans, afkomstig van Ezinge), geboren rond 1746, landbouwersche van beroep, overleden op 11 mei 1816 te Feerwerd/Ezinge (huis nr. 3)
- gehuwd (1) op 22 mei 1795 te Hoogkerk en Leegkerk met attestatie naar Oostum met
053. Hindriktje Jans Jonker, geboren te Leegkerk/Hoogkerk, landbouwersvrouw van beroep, overleden te Leegkerk/Hoogkerk
054. Kornelis Sjabbes Datema, geboren op 1 januari 1749 te Feerwerd/Ezinge, landbouwer van beroep, overleden op 5 juli 1821 te Feerwerd/Ezinge (huis nr. 13), gehuwd op 4 juli 1779 met
055. Roelfke Geerts Kleiwert, geboren 14 mei 1749 te Dorkwerd/Hoogkerk, landbouwster van beroep, overleden op 12 juli 1824 te Feerwerd/Ezinge (huis nr. 44)
056. Halbe Tjibbeles Zwerver, geboren rond 1760 en afkomstig van Eernewoude/Tietjerksteradeel, overleden op 18 oktober 1796 onder Wartena/Idaarderadeel, gehuwd op 9 oktober 1785 in de Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude met
057. Wytske Minzes, afkomstig van Eernewoude
058. Sake Jans van der Kloet, afkomstig van Garijp/Tietjerksteradeel, gehuwd op 29 mei 1785 in de Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude met
059. Fintje Durks de Weert, geboren op 20 maart 1765 te Garijp/Tietjerksteradeel, gedoopt op 21 april 1765 in de Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
060. Johannes Klazes Boerke, geboren rond 1777 te Grouw/Boornsterhem, schoenmakersknecht van beroep, overleden op 16 november 1811 te Grouw/Boornsterhem
061. Klaaske Michiels Ytsma, geboren rond 1780 te Grouw/Boornsterhem, naaister van beroep, overleden op 4 december 1853 te Idaarderadeel
062. Andries Ruurds van der Made, geboren rond 1760 te Gorredijk/Opsterland, overleden op 5 augustus 1819 te Gorredijk, als belijdend lidmaat van de Hervormde Gemeente Gorredijk ingeschreven op 21 april 1815, gehuwd op 30 april 1797 in de Hervormde Gemeente te Gorredijk met
063. Neeltje Jans van der Zee, geboren rond 1766 te Gorredijk/Opsterland, naaister van beroep, als belijdend lidmaat van de Hervormde Gemeente Gorredijk ingeschreven op 21 april 1815; in 1838 naar Gauw (ws. Grouw) vertrokken, overleden op 21 januari 1838 te Grouw/Boornsterhem

GENERATIE VII (oudgrootouders)
64. Klaas Hendriks, afkomstig van Burum, gehuwd op 6 mei 1742 in de Hervormde Gemeente van Gerkesklooster met
65. Reinne Gerrits
66. Jelke Hessels, afkomstig van Kollum, gehuwd op 18 januari 1750 in de Hervormde Gemeente van Kollum met
67. Trijntje Hotzes, afkomstig van Kollum
68. Freerk Jantjens, begraven op 22 februari 1780 door de Hervormde Gemeente Buitenpost en Lutjepost. Notitie in het diaconierekeningboek bij begrafenis: "ontvangen in de bekken bij het opdragen van Freerk Jantjens" 3-4-8 wegens collecte, gehuwd op 5 juli 1750 in de Hervormde Gemeente Buitenpost Lutjepost met
69. Janke Aebeles, notitie in het diaconierekeningboek bij begrafenis: "ontvangen in de bekken bij het ter aarde bestellen van Freerk Jantjens wedu" 1-15-4 wegens collecte.
70. Riemer Alles Gorter (zoon van Alle Riemers en Antje Harmens), gedoopt op 26 november 1724 in de Hervormde Gemeente van Surhuisterveen, in de kerkelijke gemeente genoemd als diaken en ouderling, wonend te Kooten, overleden op 1 juni 1814 te Achtkarspelen
- gehuwd (2) op 9 september 1770 in de Hervormde Gemeente van Twijzel en Kooten met Sytske Jans, geboren rond 1735 te Kootstertille, overleden op 8 april 1821 te Achtkarspelen
- gehuwd (1) op 26 september 1751 in de Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, met
71. Hebeltje Jelkes, (dochter van Yelke Sijies), geboren te Suameer/Tietjerksteradeel, gedoopt op 17 juni 1731 in de Hervormde Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude, overleden voor 1770
72. Hielke Cornelis, afkomstig van Kollum, gehuwd op 8 juni 1760 in de Hervormde Gemeente van Kollum met
73. Taatske Melcherts, afkomstig van Kollum
74. Jan
75. Bieuwkje Jans
76. Hendrik
77. Cornelis
78. Kornelis Tomas
79. Grietje Jans
80. Harke Jouws, leraar der doopsgezinden op het Witveen, overleden op 23 februari 1772, gehuwd op 30 november 1732 te Oostermeer met
81. Taetske Hendriks
82.
83.
84. Lubbert Willems, wonende te Kollumerzwaag/Kollumerland, arbeider van beroep
85. Trijntje Jans, wonende te Kollumerzwaag/Kollumerland, arbeidster van beroep
86. Hylke Feikes
87. Trientje Kornelis (dochter van Kornelis Pieters en Maaike Oebles) geboren rond januari 1727 te Kuikhorne/Bergum, arbeidster van beroep, overleden op 11 februari 1816 te Optwijzel/Buitenpost, in huis nr. 3
88. Pijter Ruurds, afkomstig van Kollumerzwaag, gehuwd op 13 april 1755 in de Hervormde Gemeente Augsbuurt met
89. Stijntie Goytsens, afkomstig van Kollumerzwaag
90. Wijger Tieerds, afkomstig van Oudwoude, gehuwd op 18 mei 1755 in de Hervormde Gemeente Oudwoude en Westergeest met
91. Antie Aates, afkomstig van Oudwoude
92. Wijbe Koopmans
93. Koopmans
94. Gelts
95. Gelts
96. Jan Sijwerts, bierbrouwer van beroep, overleden voor februari 1783 te Appingedam, gehuwd op 27 april 1757 te Appingedam met
97. Trijntien Luitjens (op 19 februari 1783 gehuwd met Harmannus Geerts Bouwers)
98. Abraham Jans
99. Jantje Cornelis
100. Jacob
101. Wal
102. Jan Jans, landbouwer te Bedum
103. Trientje Kornelis, landbouwersche te Bedum
104. Tonnis Bartelds, landbouwer te Oostum/Winsum
105. Aaltjen Hindriks, landbouwersche te Oostum/Winsum
106. Jan
107. Jonker
108. Sjabbe Datema, waarman van de Aduarderzijlvest bij Feerwerd/Ezinge
109. Johanna de Groot
110. Geert Willems, landbouwer te Dorkwerd/Hoogkerk
111. Antje Ruurds, landbouwersche te Dorkwerd/Hoogkerk
112. Tjibbele
113. Zwerver
114. Minze
115. Minzes
116. Jan
117. Kloet
118. Durk Jans, meesterbakker van beroep
119. Sydske Martens
120. Klaas Pieters, te Grouw/Boornsterhem
121. Trijntje Johannes, te Grouw/Boornsterhem
122. Michiel Mattheüs
123. Tjitske Marks
124. Ruurd
125. Made
126. Jan Ruurds
127. Trijntje Jans

update: 24 januari 2016