Kwartierstaat familie Akker


De geboortegemeenten van de personen uit de Akker-lijn t/m Generatie VI uit de kwartierstaat  zijn zichtbaar gemaakt. Hoe donkerder de gemeenten zijn gearceerd, hoe meer personen er zijn geboren.

De geboortegemeenten van de personen uit de Visser-lijn t/m Generatie VI uit de kwartierstaat  zijn zichtbaar gemaakt. Hoe donkerder de gemeenten zijn gearceerd, hoe meer personen er zijn geboren.


GENERATIE I (kwartierdrager)
001. Halbe Akker, geboren op 26 januari 1930 te Nieuw-Weerdinge/Emmen, seinhuiswachter van beroep, overleden op 28 september 2009 te Harderwijk, gehuwd met
privé

GENERATIE II (ouders)
002. Fokke Akker, geboren op 31 januari 1898 te Tweede Exloërmond/Borger-Odoorn, schipper van beroep, overleden op 2 september 1967 te Emmen, gehuwd op 27 maart 1928 te Emmen met
003. Hinke Visser, geboren op 3 oktober 1900 te Weerdingerveen/Emmen, overleden op 21 december 1967 te Emmen

GENERATIE III (grootouders)
004. Halbe Jacobus Akker, geboren op 14 april 1865 te Haulerwijk/Ooststellingwerf, arbeider van beroep, overleden op 8 februari 1927 te Tweede Exloërmond/Borger-Odoorn, gehuwd op 23 juni 1893 te Odoorn met
005. Trientje van der Lei, geboren op 2 februari 1867 te Appelscha/Ooststellingwerf, overleden op 26 juli 1935 te Groningen
006. Douwe Visser, geboren op 16 oktober 1851 te De Wilp/Marum, arbeider van beroep, overleden op 7 maart 1936 te Emmen, gehuwd op 17 april 1880 te Odoorn met
007. Trientje Holman, geboren op 19 februari 1858 te Zevenhuizen/Leek, arbeidster van beroep, overleden op 12 december 1943 te Emmen

GENERATIE IV (overgrootouders)
008. Jacobus Halbes Akker, geboren op 18 november 1818 te Zevenhuizen/Leek, arbeider van beroep, overleden op 18 maart 1881 te Valthermond/Borger-Odoorn, gehuwd op 11 november 1854 te Leek met
009. Antje Hiddes de Vries, geboren op 26 oktober 1819 te Nuis/15 september 1819 te Marum, arbeidster van beroep, overleden op 19 oktober 1900 te Exloërmond/Borger-Odoorn
010. Fokke Geltes van der Lei, geboren op 8 augustus 1822 te Zevenhuizen/Leek, arbeider van beroep, overleden op 19 april 1917 te Valthermond/Odoorn, gehuwd op 23 april 1846 te Marum met
011. Anna Louwes Bos, geboren op 14 januari 1820 te Leek, arbeidster van beroep, overleden op 15 maart 1911 te Valthermond/Odoorn
012. Jan Tabes Visser, geboren op 13 augustus 1818 te Opsterland, arbeider van beroep, overleden op 28 maart 1889 te Ter Apelkanaal/Vlagtwedde
- gehuwd op 11 juli 1843 te Marum met Gepke Douwes Venema (dochter van Douwe Jans Venema en arbeidster Aaltje Bonnes), geboren op 19 juni 1820 te Ureterp/Opsterland, arbeidster van beroep, overleden op 10 juli 1847 te De Wilp/Marum
- gehuwd op 12 mei 1855 te Marum met
013. Iemkje Douwes Venema, geboren op 20 april 1825 te  Noorderdrachten/Smallingerland en tweelingzus van Antje, arbeidster van beroep, overleden op 21 juli 1901 te Ter Apelkanaal/Vlagtwedde
014. Jenne Holman, geboren op 24 mei 1832 te Zevenhuizen/Leek, arbeider van beroep, overleden op 21 april 1921 te Emmen, gehuwd op 3 oktober 1907 te Emmen met
- (2) Hinderkien Boers (dochter van Jan Boers en Jeichien Nijboer), geboren op 31 maart 1840 te Gieterveen/Gieten, weduwe van Harm Mulder, overleden op 10 januari 1921 te Emmen
- (1) op 8 april 1854 te Leek met
015. Francina Hummel, geboren op 19 april 1832 te Zevenhuizen/Leek, overleden op 21 juli 1905 te Emmen

GENERATIE V (betovergrootouders)
016. Halbe Stevens Akker, geboren rond 1768 te Zevenhuizen/Leek, arbeider van beroep, overleden op 29 november 1844 te Zevenhuizen/Leek, begraven op 4 december 1844 te Zevenhuizen/Leek, gehuwd op 8 april 1798 in de Hervormde Gemeente van Midwolde/Leek met
017. Trientje Dieles Maans, geboren rond 1778 te Rottevalle (Noorderdrachten)/Smallingerland, arbeidster van beroep, overleden op 6 maart 1851 te Niebert/Marum
018. Hidde Jans de Vries, geboren op 2 mei 1787 te Suameer/Tietjerksteradeel, gedoopt op 28 mei 1797 in de Hervormde Gemeente te Garijp/Tietjerksteradeel, boerenarbeider van beroep, overleden op 18 december 1857 te Zevenhuizen/Lek, gehuwd op 15 juli 1815 te Marum met
019. Anke Johannes Venema, geboren rond 1799 te Marum, overleden op 28 december 1865 te Leek
020. Gelte Tjeerds van der Lei, gedoopt op 18 februari 1798 in de Hervormde Gemeente te Midwolde/Leek, arbeider van beroep, overleden op 27 september 1878 te Zevenhuizen/Marum, gehuwd op 10 maart 1822 te Leek met
021. Romktje Fokkes Bosma, geboren rond 1798 te Zevenhuizen/Marum, arbeidster van beroep, overleden op 2 januari 1871 te Zevenhuizen/Marum
022. Louwe Hendriks Bos, gedoopt op 17 maart 1793 in de Hervormde Gemeente te Midwolde, arbeider van beroep, overleden op 14 januari 1851 te Nuis/Marum, gehuwd op 21 augustus 1817 te Roden met
023. Trientje Boukes, (dochter van Bouke Folkerts en Anna Ebbels) , geboren op 29 juli 1796 te Tolbert, arbeidster van beroep, overleden op 19 maart 1852 te Niebert/Marum
024. Tabe Jans Visser, geboren rond 1784 te Siegerswoude of Drachten/Smallingerland, arbeider van beroep, overleden op 10 maart 1870 te De Wilp/Marum, gehuwd op 7 mei 1809 te Ureterp in de Hervormde Gemeente van Ureterp en Siegerswoude met
025. Henke Egberts de Vries, geboren op 13 april 1784 te Siegerswoude/Opsterland, gedoopt op 23 mei 1784 in de Hervormde Gemeente van Ureterp en Siegerswoude,  arbeidster van beroep, overleden op 26 maart 1853 te De Wilp/Marum
026. Douwe Jans Veenema, geboren rond 1777, arbeider van beroep, overleden op 1 mei 1831 te Marum, ongehuwd - partner van
027. Aaltje Bonnes de Vries, geboren rond 1784 te Gersloot, wonende huisnr. 112 Tjalleberd, overleden op 19 mei 1845 te Tjallebert/Aengwirden
028. Jan Derks Holman, geboren op 25 maart 1798 te Zevenhuizen/Leek, gedoopt op 8 april 1798 te Zevenhuizen, arbeider/timmerman van beroep, overleden op 13 januari 1867 te Zevenhuizen, gehuwd op 25 januari 1817 te Leek met
029. Geeske Harms de Boer, geboren op 13 november 1793 te Tolbert/Leek, overleden op 2 september 1872 te Tolbert/Leek
030. Albert Jannes Hummel, gedoopt op 25 maart 1798 in de Hervormde Gemeente te Midwolde/Leek, bakker van beroep, overleden op 4 februari 1847 te Zevenhuizen/Leek, gehuwd op 18 oktober 1880 te Leek met
031. Trijntje Jennes Deelstra, gedoopt op 7 oktober 1797 in de Hervormde Gemeente te Midwolde/Leek, overleden op 14 september 1845 te Zevenhuizen/Leek

GENERATIE VI (oudouders)
032. Steven Johannis (zoon van Johannes Kornelis en Geertje Steffens), geboren rond 15 januari 1738  ("twee weken na nieuwjaar") te Ureterp/Opsterland, gedoopt op 24 januari 1738 te Ureterp in de Hervormde Gemeente van Ureterp en Siegerswoude te Ureterp/Opsterland, gehuwd in 1762 in de Hervormde Gemeente van Ureterp en Siegerswoude te Ureterp/Opsterland met
033. Antje Klases
034. Dilianus Jacobs Maans (zoon van Jacobus Delianus, bakker te Beetsterzwaag), geboren op 10 mei 1744 te Beets/Beetsterzwaag en Olderterp, gehuwd op 2 april 1775 te Rottevalle met
035. Durkjen Cornelis, geboren te Noorderdrachten
036. Jan Geerts de Vries, landbouwer van beroep, gehuwd op 27 oktober 1778 in de Hervormde Gemeente te Suameer/Tietjerksteradeel met
037. Anna Harmannus Ritsma, (dochter van meesterbakker Harmannus Ritsma en Ytske/Jetske Annes, beiden afkomstig uit Buitenpost en gehuwd op 17 juni 1753 in de Hervormde Gemeente van Buitenpost/Achtarspelen; Harmannus is op 10 maart 1743 gehuwd te Buitenpost met Gertje Aukes Alma uit Augsbuurt), geboren in oktober 1758 te Buitenpost/Achtkarspelen, gedoopt op 3 december 1758 in de Hervormde Gemeente te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden, op 18 februari 1798 te Suameer gehuwd met Wouter Sipkes
038. Johannes Berends Venema/Veenman, geboren rond 1737 in Lucaswolde/Marum,  landbouwer van beroep, overleden op 12 april 1813 te Lucaswolde/Marum, gehuwd op 25 mei 1783 te Grootegast met
039. Antje Klazens Bolhuis (dochter van Klaas Abels Bolhuis en Jantjen Zipkes), geboren in maart 1752 te Grootegast, gedoopt op 5 maart 1752 te Grootegast, overleden op 19 mei 1818 te Grootegast

040. Tjeerd Jans van der Lei, geboren te Hoogebeimtum, gehuwd op 18 september 1796 in de Hervormde Gemeente van Midwolde en Leek met
041. Jantje Geltes Iwema (dochter van Gelte Wijbrants Iwema en Hilje Ites Dijkstra), gedoopt op 24 februari 1760 in de kerkelijke gemeente van Niekerk, Oldekerk en Faan, overleden op 10 december 1830 te Zevenhuizen/Leek
042. Fokke Makkes Bosma (zoon van Makke Fokkes Bosma en Romkjen Oedses), geboren rond 1763 te Surhuizum, schipper van beroep, overleden op 25 juni 1835 te Niebert/Marum, gehuwd met
043. Frouwktje Johannes Veenstra (dochter van Johannes Pieters Veenstra/Van der Veen/De Ploeg en Auktje/Antje Sytzes), geboren rond 1771 te Surhuisterveen/Achtkarspelen, overleden op 7 augustus 1849 te Niebert/Marum
044. Hendrik Willems Bos
045. Hiltje Jans
046. Bouwke Folkerts (zoon van Folkert Ouges en Beetje Boukes), geboren rond 1765 te Buitenpost, gedoopt te Buitenpost 1767 (1,5 jaar oud), overleden voor 1809, gehuwd op .. oktober 1796 in de Hervormde Gemeente van Midwolde met
047. Anna Ebbes (dochter van Ebbe Abels en Antje Annes), gedoopt op 18 mei 1766 in de Hervormde Gemeente van Midwolde, overleden op 27 april 1831 te Zevenhuizen/Leek
048. Jan Gauwes de Visser (zoon van Gaauwe Foppes en Rinske), geboren op 1757 te Ureterp, arbeider van beroep, overleden op 29 december 1834 te Opsterland, gehuwd op 4 juni 1780 te Ureterp in de Hervormde Gemeente van Ureterp en Siegerswoude met
049. Antje Tabes Adema/Aardema (dochter van Tabe en Baukjen) geboren rond 1753 te Ureterp, overleden op 23 oktober 1821 te Opsterland
050. Egbert Lykles uit Ureterp, gehuwd op 15 oktober 1775 in de Hervormde Gemeente van Ureterp en Siegerswoude met
051. Tryntje Klaases, uit Ureterp
052. Jan Hendriks Veenema, geboren te Noorderdrachten, gehuwd op 7 augustus 1768 in de Hervormde Gemeente te Drachten/Smallingerland met
053. Ymkjen Johannes, geboren te Noorderdrachten
054. Bonne Johannes de Vries, geboren rond 1742, overleden op 5 december 1807 te Gersloot/Aengwirden, gehuwd op 7 februari 1779 in de Hervormde Gemeente te Ureterp en Siegerswoude met
055. Gepke Jochums, geboren rond 1755, overleden op 27 april 1808 te Gersloot/Aengwirden
056. Derk Jans Holman, (zoon van Jan Derks Holman en Foktje Jennes Buist,) gedoopt op 20 november 1774 in de Hervormde Gemeente van Midwolde en Leek, landbouwer van beroep, overleden op 21 november 1813 te Zevenhuizen/Leek (huis nr. 74), gehuwd op 7 mei 1797 in de Hervormde Gemeente van Midwolde en Leek met
057. Rensktje Hindriks, arbeidster
058. Harm Roelfs de Boer, geboren rond 1768 te Niebert, landbouwer, overleden, in huis nummer 168, op 3 april 1842 te Zevenhuizen/Leek, gehuwd op 19 mei 1793 in de Hervormde Gemeente te Tolbert met
059. Jantje Hindriks Cazemier, geboren rond 1772 te Leek, landbouwersche van beroep, overleden op 10 juni 1843 te Zevenhuizen/Leek
060. Jannes Alberts Hummel (zoon van Albert Harms en Hindrikje Jans), gedoopt op 7 december 1766 in de Hervormde Gemeente van Midwolde en Leek, landbouwer van beroep, overleden op 30 december 1842 te Zevenhuizen/Leek, gehuwd op 1 juni 1794 in de Hervormde Gemeente van Midwolde en Leek met
061. Anke Frankes (dochter van Franke Jacobs en Trijntje Jans), gedoopt op 19 februari 1769 in de Hervormde Gemeente van Midwolde en Leek, overleden op 12 november 1831 te Zevenhuizen/Leek, huis no. 125
062. Jenne Johannes Deelstra (zoon van Johannes Jennes en Trijntje Aukes), geboren op 5 oktober 1769 te Bakkeveen, gedoopt op 12 november 1769 in de Hervormde Gemeente van Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, vervener van beroep, overleden op 25 februari 1848 te Zevenhuizen, gehuwd op 12 juli 1791 te Haule met
063. Lumke/Limke Andries, (dochter van Andries Wybes en Antje Jacobs), geboren op 19 september 1770 te Wijnjeterp, gedoopt op 21 oktober 1770 in de Hervormde Gemeente van Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen,  overleden op 3 januari 1855 te Leek

update: 24 januari 2016