Genealogie familie WaltjeSTAMREEKS HARKE WALTJE

Harke Waltje
geboren op 27 oktober 1891 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden op 2 september 1968 te Leeuwarden
Jan Waltje
geboren op 14 maart 1863 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden op 24 maart 1928 te Achtkarspelen
Wytze Reins Waltje
geboren op 13 oktober 1833 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden op 14 december 1919 te Achtkarspelen
Rein Hendriks Waltje
geboren op 29 november 1794 te Kollum/Kollumerland, overleden op 13 november 1875 te Kollumerland
Hendrik Klazes
geboren in 1743 te Augsbuurt/Kollumerland, overleden op 19 juni 1820 te Kollumerland
Klaas Hendriks
geboren rond 1720 te Burum/Kollumerland
GENERATIE VI
Harke Waltje (zoon van Jan Waltje en Maaike van der Veen), geboren op 27 oktober 1891 te Buitenpost/Achtkarspelen, veehouder van beroep, overleden op 2 september 1968 te Leeuwarden, gehuwd op 20 mei 1926 te Grijpskerk met Roelfke Arkema (dochter van Jan Arkema, huisschilder van beroep, en Roelofke Jacobs Zwerwer), geboren op 11 maart 1902 te Visvliet/Grijpskerk, overleden op 13 januari 1978 te Noordbergum/Tietjerksteradeel, beiden begraven op de Algemene Begraafplaats (2) te Buitenpost/Achtkarspelen

uit het huwelijk van Harke Waltje en Roelfke Arkema:

1. Jan Waltje, geboren op 4 juni 1927 te Buitenpost, overleden op 12 augustus 2010 te Kollum, gehuwd op 19 mei 1953 te Delfzijl met Hemma Kugel (dochter van Kornelis Kugel en Jacobje Vrij), geboren op 20 februari 1930 te Meedhuizen, overleden op 19 april 2018 te Kollum, begraven te Buitenpost
2. Douwe Waltje, geboren op 12 september 1928 te Buitenpost, overleden op 28 juli 2009 te Dokkum, begraven op 2 augustus 2009 op de begraafplaats bij de Hervormde Kerk te Buitenpost
3. privé
4. privé
5. Sijtze Waltje, geboren op 25 februari 1937 te Buitenpost, overleden op 16 juli 2017 te Spijk, begraven op 21 juli 2017 te Twijzel, op ... te ... gehuwd met Jeltje van der Glas (dochter van ... en ...), geboren op 24 maart 1942 te ..., overleden op 3 mei 1995 te ..., begraven te Twijzel, later gehuwd met Saartje Dijkhuis (dochter van Willem Dijkhuis en Enje van Gennip, sinds 1988 weduwe van Henk Stuve), geboren op 9 juni 1940 te Bierum, overleden op 10 maart 2007 te Spijk, 
6. privé

GENERATIE V
Jan Waltje (zoon van Wytze Reins Waltje en Jantje Jans Westra), geboren op 14 maart 1863 te Buitenpost/Achtkarspelen, veehouder van beroep, overleden op 24 maart 1928 te Buitenpost/Achtkarspelen, gehuwd op 25 mei 1889 te Kollumerland met Maaike van der Veen (dochter van Harke Lieuwes van der Veen en Elske Klazes Delstra), geboren op 4 juni 1858 te Westergeest/Kollumerland, dienstmeid van beroep, overleden op 5 april 1927 te Buitenpost/Achtkarspelen, beiden begraven begraafplaats Buitenpost Kerk te Buitenpost/Achtkarspelen

uit het huwelijk van Jan Waltje en Maaike van der Veen:

1. Wytze Waltje, geboren op 22 april 1890 te Kollumerland, overleden op 4 januari 1906 te Buitenpost/Achtkarspelen

2. Harke Waltje, zie VI
3. Jantje Waltje, geboren op 28 augustus 1894 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden op 9 april 1979 te Buitenpost/Achtkarspelen, gehuwd op 1 augustus 1918 te Achtkarspelen met Wieger Westra (zoon van Wobbe Westra en Grietje Riemersma), geboren op 3 november 1894 te Kollum, veehouder van beroep, overleden op 3 juli 1986 te Leeuwarden, beiden begraven op de Algemene Begraafplaats te Buitenpost (1)/Achtkarspelen
4. Sytze Waltje, geboren op 4 december 1896 te Buitenpost/Achtkarspelen, veehouder van beroep, overleden op 26 maart 1973 te Leeuwarden, gehuwd op 22 mei 1924 te Buitenpost/Achtkarspelen met Jeltje van der Zwaag (dochter van Biense van der Zwaag en Janke Haakma), geboren op 7 juni 1899 te Wouterswoude/Dantumadeel, overleden op 15 januari 1982 te Buitenpost, beiden begraven op de begraafplaats Buitenpost Kerk te Buitenpost/Achtkarspelen

GENERATIE IV
Wytze Reins Waltje (zoon van Rein Hendriks Waltje en Hebeltje Wytzes Postma), geboren op 13 oktober 1833 te Buitenpost/Achtkarspelen, arbeider van beroep, overleden op 24 december 1919 te Achtkarspelen, gehuwd op 16 mei 1862 te Achtkarspelen met Jantje Jans Westra (dochter van Jan Westra en Hendrikje Loonstra), geboren op 28 september 1837 te Augsbuurt/Kollumerland, naaister van beroep, overleden op 9 april 1863 te Achtkarspelen

uit het huwelijk van Wytze Reins Waltje en Jantje Jans Westra:

1. Jan Waltje,
zie V

GENERATIE III
Rein Hendriks Waltje (zoon van Hendrik Klazes Waltje en Janke Jelkes), geboren op 29 november 1794 te Kollum, gedoopt op 21 december 1794 in de Hervormde Gemeente van Kollum, arbeider/klompenmaker van beroep, overleden op 13 november 1875 te Kollumerland
- gehuwd op 29 juni 1822 te Buitenpost/Achtkarspelen met en weduwnaar van Fentje Hendriks Roolving (dochter van linnenwever Hendrik Jans Roolving en Fokje Hendriks), geboren op 15 december 1801 te Kollum, gedoopt op 24 januari 1802 te Kollum, naaister van beroep, overleden op 5 oktober 1826 te Achtkarspelen
- gehuwd op 1 juni 1829 te Achtkarspelen met Hebeltje Wytzes Postma (dochter van voerman Wytze Freerks Postma en Maaike Rieuwers Gorter), geboren op 25 april 1790 te Buitenpost/Achtkarspelen, gedoopt op 6 juni 1790 te Buitenpost, overleden op 11 mei 1860 te Kollumerland

uit het huwelijk van Rein Hendriks Waltje en Fentje Hendriks Roolving/Fintje Hendriks Roolvink:

1. Hendrik Reins Waltje, geboren op 18 januari 1823 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden op 29 januari 1914 te Achtkarspelen, gehuwd op 13 februari 1856 te Tietjerksteradeel met Beitske Sjoukes Terpstra (dochter van arbeider Sjoukes Hinnes Terpstra en Berber Ebes Stel), geboren op 1 augustus 1829 te Suameer/Tietjerksteradeel, overleden op 5 december 1899 te Achtkarspelen
2. Jan Reins Waltje, geboren op 25 mei 1824 te Achtkarspelen, overleden op 19 september 1849 te Achtkarspelen
uit het huwelijk van Rein Hendriks Waltje en Hebeltje Wytzes Postma:
3. Maaike Reins Waltje, geboren op 25 april 1831 te Buitenpost/Achtkarspelen, dienstmeid van beroep, overleden op 25 oktober 1905 te Kollumerland
- gehuwd op 4 april 1857 te Achtkarspelen met en weduwe van Rinze Klazes Hayema (zoon van Klaas Rinzes Hayema en Tietje Saskers Tuinstra), geboren op 17 november 1819 te Burum/Kollumerland, overleden op 2 oktober 1864 te Kollumerland
- gehuwd op 22 juni 1867 te Kollumerland met Hendrik Harmens Riemersma (zoon van Harmen Hendriks Riemersma en Antje Hendriks de Jong), arbeider van beroep, geboren op 13 januari 1813 te Burum/Kollumerland, overleden op 10 april 1886 te Burum/Kollumerland,  (Hendrik was hiervoor gehuwd met Antje Douwes Loutenbach)
4. Wytze Reins Waltje,
zie IV
5. Janke Reins Waltje, geboren op 12 september 1835 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden op 1 maart 1908 te Achtkarspelen, gehuwd op 24 oktober 1863 te Achtkarspelen met Taeke Jans Westra (zoon van Jan Westra en Hendrikje Loonstra), geboren op 4 juli 1835 te Augsbuurt/Kollumerland, overleden op 18 oktober 1878 te Kollumerland

GENERATIE II
Hendrik Klazes/Hendrik Clasen/Hendrik Klaases Waltje (zoon van Klaas Hendriks en Reinne Gerrits), geboren op de Laan te Augsbuurt/Kollumerland, gedoopt op 6 januari 1743 in de Hervormde Gemeente te Augsbuurt/Kollumerland, arbeider van beroep, overleden als gealimenteerde (armlastige) op 19 juni 1820 in het weeshuis te Kollumerland
- gehuwd op 17 maart 1765 in de Hervormde Gemeente van Kollum met en weduwnaar van Aukjen Pytters (dochter van Pier Pyters en Aukjen Hendriks), geboren te Kollum, gedoopt op 10 september 1747 in de Hervormde Gemeente van Burum en Munnekezijl, overleden op ... te ...

- ondertrouwd op 26 mei 1778 te Huizum/Leeuwarderadeel, op 7 juni 1778 attestatie afgegeven voor vertrek van de Hervormde Gemeente te Huizum/Leeuwarderadeel, naar de Hervormde Gemeente te Kollum, gehuwd op 8 juni 1778 in de Hervormde Gemeente van Kollum met Jancke Jelkes (dochter van Jelke Hessels en Trijntje Hotzes), gedoopt op 16 november 1755 in de Hervormde Gemeente van Kollum, arbeidster van beroep, overleden op 19 mei 1813 te Kollum

uit het huwelijk van Hendrik Klazes Waltje en Aukjen Pytters:

1. Wytke Hendriks, geboren op 16 mei 1772 te Kollum, gedoopt op 19 juni 1772 in de Hervormde Gemeente van Kollum, overleden op ... te ...
2. Pytter Hendriks Waltje, geboren op 16 februari 1775 te Kollumerland, gedoopt op 19 maart 1775 in de Hervormde Gemeente van Kollum, dagloner van beroep, overleden op 3 januari 1846 te Kollumerland
- gehuwd op 26 mei 1799 voor het gerecht van Kollumerland en Nieuwkruisland en in de Hervormde Gemeente te Kollum met Fokeltje Harkes van den Bosch (dochter van Harke Bienses en Sijtske Tjerks), geboren op ... 1769 te Kollum, gedoopt op 22 oktober 1769 in de Hervormde Gemeente van Kollum, werkvrouw van beroep, overleden op 18 december 1818 te Kollum
- later gehuwd op 20 mei 1820 met Ank Pytters Harkema (dochter van Pytter Doedes Harkema en Martje Jogchums van der Kwast), geboren op 11 april 1788 te Gerkesklooster/Achtkarspelen, gedoopt op 18 mei 1788 in de Hervormde Gemeente van Gerkesklooster, overleden op 2 april 1844 te Kollumerland
* Op 28 november 1834 doen Pieter Hendriks Waltje en Ankje Pieters Harkema openbare geloofsbelijdenis in de Hervormde Gemeente van Kollum
uit het huwelijk van Hendrik Klazes Waltje en Janke Jelkes:
3. Klaas Hendriks Waltje/van der Wal, geboren op 10 augustus 1779 te Kollumerland, gedoopt op 12 september 1779 in de Hervormde Gemeente van Kollum, dagloner van beroep, overleden op 14 februari 1837 te Hoorn, op 16 mei 1811 gehuwd met Roelofke Klases Steegstra/van der Hoek (dochter van Klaas Roelofs en Tietje Tjepkes Dijkstra), geboren op 22 september 1785 te Kollum, daglonerse beroep, overleden op 22 november 1840 te Kollum
4. Tryntje Hendriks, geboren op 8 december 1781 te Kollum, gedoopt op 27 januari 1782 in de Hervormde Gemeente van Kollum, overleden op .. 1790 te Kollum
5. Jelke Hendriks, geboren op 26 april 1784 te Kollum, gedoopt op 16 mei 1784 in de Hervormde Gemeente van Kollum, overleden op .. 1787 te Kollum
6. Reinou Hendriks, geboren op 6 november 1785 te Kollum, gedoopt op 27 november 1785 in de Hervormde Gemeente van Kollum, overleden op ... 1794 te Kollum
7. Jelke Hendriks Waltje, geboren 6 september 1787 te Kollumerland, gedoopt op 7 oktober 1787 in de Hervormde Gemeente van Kollum, dagloner van beroep, overleden op 27 maart 1853 te Kollumerland
- gehuwd op 29 augustus 1816 te Kollumerland met en weduwnaar van Elisabeth Nicolaas Kiezelbach (dochter van Nicolaas Kiezelbach en Catharina Steinsma/Trijntje Jans), geboren op ... 1792 te ..., arbeidster van beroep, overleden op 12 september 1826 te Kollumerland (huis in wijk A, nummer 57)
- gehuwd op 26 april 1828 te Kollumerland met Wemeltje Jans Leegstra (dochter van Jan Melles Leegstra en Aafke Klazes), geboren op 11 februari 1785 te Burum/Kollumerland (aan de Leegte), gedoopt op 17 april 1785 in de Hervormde Gemeente van Burum en Munnekezijl, overleden op 21 februari 1855 te Kollumerland
8. Tryntje Hendriks, geboren op 30 juni 1790 te Kollum, gedoopt op 25 juli 1790 in de Hervormde Gemeente van Kollum, overleden op 14 augustus 1811 te Burum
9. Rein Hendriks Waltje,
zie III

GENERATIE I
Klaas Hendriks, geboren rond 1720, uit Burum/Kollumerland en Reinne Gerrits/Reinoogje Gerryts/Reintje Gerrits/Rientje Gerrits, dagloner van beroep, gehuwd op 6 mei 1742 in de Hervormde Gemeente van Gerkesklooster/Achtkarspelen  

uit het huwelijk van Klaas Hendriks en Reinne Gerrits:

1. Hendrik Klazes Waltje,
zie II

update: 27 december 2020