09-01-2006

Het Klaphek - De eigenaren en bewoners van 1817 tot 1870

Doopakte Gerrit van de Pol 1783
Gerrit van de Pol en Aagje Speijers, eigenaar van 1817 tot 1870 en bewoner vanaf 1817 tot 1870

Gerrit van de Pol werd op 31 mei 1783 geboren als zoon van, landbouwer op boerderij de Wylickshof te Lakemond bij Opheusden, Thomas Pelgrims van de Pol en Grietje Reijers Otten, broeder- en zusterskinderen. Gerrit was respectievelijk landbouwer, herbergier, koopman, landbouwer van beroep. Op de leeftijd van 27 jaar trouwde hij op 31 maart 1811 te Heteren met de 24-jarige uit Heteren afkomstige boerendochter Aagje Speijers (dochter van, landbouwer op boerderij De Prinsenhof resp. De Rode Toren te Heteren, Geurt Speijers en Jacoba Geurtsen), geboren op 26 september 1786, gedoopt op 1 oktober 1786 te Heteren. Aagje werd op 13 april 1810 ingeschreven als lidmaat van de kerkelijke gemeente te Heteren. Gerrit overleed op 11 april 1867 te Randwijk in de leeftijd van 84 jaar. Aagje overleed op 22 maart 1870 te Randwijk in de leeftijd van 83 jaar.

kinderen uit het huwelijk van Gerrit van de Pol en Aagje Speijers:

1. Tomas van de Pol, geboren op 4 maart 1812 te Wageningen, overleden op 23 juni 1812 te Wageningen
2. Jacoba van de Pol, geboren op 28 april 1813 te Wageningen, gedoopt te Randwijk in 1813, overleden op 17 december 1831 te Randwijk
3. Grietje van de Pol, geboren op 1 juli 1814 te Wageningen, overleden op 26 mei 1875 te Randwijk, op 15 november 1838 te Heteren gehuwd met Johannes Slothouber (zoon van conrector van Latijnsche school te Wageningen Jacobus Slothouber en Johanna Geertruida Lammers), geboren rond 1807 te Arnhem, schoolmeester van beroep, overleden op 22 december 1889 te Heteren
4. Tomas van de Pol, geboren op 12 november 1815 te Wageningen, overleden op 13 november 1815 te Wageningen
5. Adriana Hendrica van de Pol, geboren op 6 november 1816 te Wageningen, overleden op 27 februari 1898 te Randwijk, begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats te Randwijk, op 29 april 1852 te Heteren gehuwd met Gerrit van Eck (zoon van landbouwer Jacobus van Eck en Cornelia de Kruijf), geboren op 23 september 1824 te Indoornik, landbouwer van beroep, overleden op 18 november 1912 te Randwijk, begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats te Randwijk
6. Thomas van de Pol, geboren op 23 augustus 1818 te Randwijk, overleden op 5 april 1821 in de gemeente Heteren.
7. Hendrina van de Pol, geboren rond 1821 te Randwijk, overleden op 24 december 1842 te Randwijk
8. Pellina Maria van de Pol, geboren rond 1823 te Randwijk, overleden op 16 juni 1861 te Heteren
9. NN van de Pol, levenloos geboren op 13 juni 1824 in de gemeente Heteren
10. Geurtje van de Pol, geboren rond 1826 te Randwijk, overleden op 19 februari 1877 te Hemmen, op 3 maart 1847 te Heteren gehuwd met Rijk van Eck (zoon van landbouwer Jacobus van Eck en Cornelia de Kruijf) geboren rond 1823 te Cothen, landbouwer van beroep, later burgemeester van Hemmen, overleden op 4 juni 1899 te Hemmen. 
11. Thomas van de Pol, geboren in maart/april 1827 te Randwijk, overleden op 18 januari 1828 in de gemeente Heteren

Gerrit en Aagje gingen eerst wonen op boerderij De Wolfswaard, voorheen ook veerhuis en gelegen op de heerlijkheid Wolfswaard, op het adres Aan de Rijn 12 in Wageningen. Rond 1817 betrokken zij boerderij Het Klaphek in Randwijk. Mogelijk heeft het feit dat het aan Wageningse zijde gelegen deel van de heerlijkheid Wolfswaard vanaf 1817 bij de Gemeente Wageningen is gevoegd met deze verhuizing te maken.

Volgens de "oorspronkelijke aanwijzende tafel en der ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen" zijnde kadastrale gegevens 1811-1832 was Gerrit eigenaar van de volgende percelen in Randwijk, zijnde en behorende bij boerderij Het Klaphek:

(oppervlakten aangegeven in respectievelijk bunders, roeden en ellen)
Sectie B:
perceel - groot 5.84.60
perceel 59 - weiland - groot 2.30.00 (De Lange Akker)
perceel 60 - weiland - groot 1.81.80
Sectie C:
perceel 149 - boomgaard - groot 0.29.10 
perceel 150 - huis en erf - groot 0.18.60
perceel 151 - tuin - groot 0.21.10
perceel 152 - boomgaard - groot 0.51.70
perceel 153 - weiland - groot 2.15.20 
perceel 154 - bouwland - groot 4.23.20
perceel 155 - bouwland - groot 9.53.60
als perceel 150bis stond een bakhuis aangegeven. Deze is doorgehaald.
perceel 372 - bouwland - groot 4.25.60
perceel 375 - bouwland - groot 2.59.40
perceel 376 - bouwland - groot 5.34.00

Gerrit overleed in 1867 in Randwijk. Hij had geen testament opgemaakt. Zijn drie, nog in leven zijnde, kinderen erfden volgens de Memories van Successie de helft van zijn bezittingen, zijnde:

(oppervlakten aangegeven in respectievelijk bunders, roeden en ellen)
Sectie B:
perceel - groot 5.84.60
perceel 59 - weiland - groot 2.30.00 (De Lange Akker)
perceel 60 - weiland - groot 1.81.80
Sectie C:
perceel 149 - boomgaard - groot 0.29.10 
perceel 150 - huis en erf - groot 0.18.60
perceel 151 - tuin - groot 0.11.10
perceel 152 - boomgaard - groot 0.51.70
perceel 153 - weiland - groot 2.15.20 
perceel 154 - bouwland - groot 4.23.20
perceel 155 - bouwland - groot 9.53.60
perceel 195 - weiland - groot 2.88.70
perceel 196 - weiland - groot 2.41.40
perceel 221 - bouwland - groot 2.92.00
perceel 376 - bouwland - groot 5.34.00
perceel 495 - huis en erf - groot 0.02.00
perceel 496 - bouwland - groot 2.57.00
Sectie D:
perceel 49 - uiterwaard - groot 1.18.80
perceel 50 - uiterwaard - groot 5.48.70

Zijn weduwe Aagje Speijers erfde de helft van zijn bezittingen en daarnaast het volgende:
Sectie C:
perceel 548 - huis en erf - groot 00.04.40
perceel 549 - bouwland - groot 01.47.98

Dochter Geurtje was getrouwd met Rijk van Eck. Rijk was burgemeester van Hemmen waarschijnlijk vanaf rond 1877 tot zijn overlijden op 4 juni 1899 en heeft  in die hoedanigheid Frans Godert Baron van Lynden van Hemmen opgevolgd. Deze baron was de laatste telg uit het adellijke geslacht Van Lynden van Hemmen, dat vanaf 1361 in Hemmen had gewoond.

In de Memories van Successie, opgemaakt na het overlijden van Aagje Speijers in 1870, worden de volgende bezittingen genoemd:


(oppervlakten aangegeven in respectievelijk bunders, roeden en ellen)
Sectie B:
perceel - groot 5.84.60
perceel 59 - weiland - groot 2.30.00 (De Lange Akker)
perceel 60 - weiland - groot 1.81.80
perceel 195 - weiland - groot 2.88.70
perceel 196 - weiland - groot 2.42.40
perceel 221 - bouwland - groot 2.92.00
Sectie C:
perceel 149 - boomgaard - groot 0.29.10 
perceel 150 - huis en erf - groot 0.18.60
perceel 151 - tuin - groot 0.11.10
perceel 152 - boomgaard - groot 0.51.70
perceel 153 - weiland - groot 2.15.20 
perceel 154 - bouwland - groot 4.23.20
perceel 155 - bouwland - groot 9.53.60
perceel 195 - weiland - groot 2.88.70
perceel 372 - bouwland - groot 4.25.60
perceel 196 - weiland - groot 2.41.40
perceel 376 - bouwland - groot 5.34.00
perceel 495 - huis en erf - groot 0.02.00
perceel 496 - bouwland - groot 2.57.00
perceel 548 - huis en erf - groot 00.04.40
perceel 549 - bouwland - groot 01.47.98
Sectie D:
perceel 50 - uiterwaard - groot 5.48.70
perceel 161 - weiland - groot 1.07.80

Dochter Adriana ging op de boerderij wonen.

eerste publicatie: 26 februari 2010
update: 21 juni 2015