11-01-2006

Het Klaphek - De eigenaren en bewoners tot 1781

Kaart van Randwijk 1867
Reinier van Haeften en Adriana Maria de Cocq van Delwijnen, eigenaar

Reinier van Haeften werd geboren op 25 april 1646 te Ophemert als zoon van Walraven van Haeften en Fransina van Cockengen. Hij is overleden op 24 januari 1733, begraven te Ophemert. Hij was gehuwd met Adriana Maria de Cocq van Delwijnen (dochter van Adriaen de Cocq van Delwijnen en Anna van Gendt). Zij is geboren in 1653 te Eck en Wiel en overleden in 1709 te Ophemert

kinderen uit het huwelijk van Reinier van Haeften en Adriana Maria de Cocq van Delwijnen:

1. Henriëtte Francoise van Haeften
2. Adriana Margriet van Haeften, geboren 1692, ongehuwd, overleden 1749
3. Walraven van Haeften, geboren op 25 oktober 1683, heer van Ophemert en Zennewijnen, geadmitteerd in de Ridderschap, dijkgraaf van de Tielerwaard, ambtman van Bommel, Tieler- en Bommelerwaard, overleden op 30 september 1746, begraven te Ophemert, op 30 juli 1717 gehuwd met Francoise van Till (dochter van Gijsbrecht en Elisabeth Margriet van Olmus, genaamd Mulsro), geboren op 26 januari 1730
4. Barthold van Haeften, geboren op 19 september 1692, geadmitteerd in de Ridderschap, heer van Wadenoyen, heer van Ophemert en Zennewijnen, dijkgraaf en ambtman van Bommel, Tieler- en Bommelerwaard, gecommitteerde van Gelderland in de Staten Generaal, overleden op 10 december 1772 te Nijmegen, begraven te Ophemert, op 23 september 1719 gehuwd met Margriet van Lynden (dochter van Derk Wolter van Lynden, heer van Blitterswijck en Anna Ursula van Reede), geboren op 26 maart 1700 te Amerongen, overleden op 26 juli 1761, begraven te Ophemert

Adriana Margriet van Haeften, eigenaar vanaf 1709 tot 1749

Adriana Margriet van Haeften erft in 1709 het volgende van haar moeder Adriana Maria de Cocq van Delwijnen:
“Een bouwhof te Randwijck in Overbetuwe gelegen, groot veertich mergen, belast met tijns van negen gulden jaerlyxs aen de Pastorije aldaer."
Haar broer Barthold is de enige uit het gezin met nakomelingen. De boerderij kwam waarschijnlijk door vererving in het bezit van zijn 5e kind en dochter Margriet Reiniera van Haeften.

Evert Ludolph Hendrik van Heeckeren tot Walijen en Margaritha Reijniera van Haeften, eigenaar tot 1781

Evert Ludolph Hendrik van Heeckeren tot Walijen werd op 22 juni 1734 in Ruurlo als zoon van Ludolf Hendrik Burchard Silvius van Heeckeren en Susanne Johanna Everdina Valck van Onstein geboren.  Evert was heer van Kemnade en Waliën en burgemeester van Zutphen. Hij trouwde op 10 februari 1754 in Den Haag met Agnes Adriana Lubberta van Heeckeren (dochter van Walraven Robert van Heeckeren en Johanna Sophie van den Bussche), geboren op 30 april 1732 in Zutphen en overleden op 16 december 1762 in Zutphen. Evert hertrouwde op 29 juli 1764 in Nijmegen met Margaritha Reijniera van Haeften (dochter van Barthold van Haeften en Margriet van Lynden), geboren op 23 juni 1726 te Nijmegen, overleden op 8 september 1797 te Bergh. Evert overleed op de leeftijd van 70 jaar op 22 juni 1804 in Bergh.

Uit het huwelijk van Evert Ludolph Hendrik van Heeckeren en Susanne Johanna Everdina Valck van Onstein:

1. Ludolf Frederik Hendrik van Heeckeren, geboren op 12 juli 1758 te Zutphen, overleden op 1 januari 1798 te Zutphen, gehuwd met Anna Coenradina van Haersolte
2. Walraven Robert Evert van Heeckeren, geboren op 12 juli 1759 te Zutphen, overleden op 21 september 1833 te Zutphen, gehuwd op 13 augustus 1780 met Amoena Sophia Frederica van Diepenbroich (dochter van Bertram Philipp Sigismund van Diepenbroich en Amone Sophie van Lowenstein Wertheim), geboren op 25 oktober 1754, overleden op 12 januari 1832

Jacob van Ommeren, pachter en bewoner tot 1781

Op 5 maart 1781 verkochten Baron Evert Ludolph Hendrik van Heeckeren tot Walijen en Margaritha Reijniera Barones Heeckeren en Haeften de boerderij, toentertijd aangeduid via huisnummer 64, voor een bedrag van 7.799,00 Hfl. aan Stoffel Sipman. Een bedrag van 5.799,00 Hfl. werd geleend van het verkopende echtpaar.  Er werd beschreven dat het geleende bedrag na 6 jaar geheel zou moeten worden afgelost. De resterende 2.000 Hfl. werd eveneens van het echtpaar geleend. Borg voor dit bedrag stonden Jenneken Penderaadt, de moeder van Stoffel Sipman en Peeterke Jansen van Doorn.
De boerderij werd bij de totstandkoming van deze transactie omschreven als: 
“eenen bouwhoff onder het kerspel Randwijck ampte Overbetuwe gelegen, bestaande in huis, schuur, berg, gakhuis, hof en boomgaard, weide en bouwlanden, tesamen groot ongeveer in de veertig morgen". Het pand is bezwaard met een "jaarlijkse rente van negen guldens, ten behoeve van den praedikant te Randwijck".

Jacob van Ommeren wordt genoemd als pachter. Johannes Doeleman en D. van Hattem staan vermeld als erfpagter.

Ik neem aan dat Margriet Reiniera van Haeften de boerderij, eventueel via haar vader Barthold, kan hebben geërfd van haar ongehuwde tante.


eerste publicatie: 26 februari 2010
update: 30 november 2011