31-01-07

Geschiedenis familie Van Deelen - Inleiding

een wapen van de familie van Deelen
Bij het samenstellen van deze pagina ga ik uit  van de stamreeks van Aris van Deelen. 

De familie Van Deelen blijkt door de eeuwen heen een protestantse familie van voornamelijk boeren met boerderijen rond Barneveld, Ede, Renswoude en Randwijk. 

De naam Van Deelen komt volgens de Nederlandse Familienamenbank 1401 maal voor in 2007. In 1947 zijn dat er 809. Vooral in het midden van het land wonen veel naamdragers.

De kinderen van Tijmen Leendertsen en Niesje Aalbertsen Zevenhuizen verklaren, met uitzondering van Luut, volgens het Register der Geslachtsnamen der Gemeente Ede op 3 november 1812 aan te nemen als geslachtsnaam "Van Delen". Luut laat zich als "Leenders/Leendertsen" inschrijven.  In de daarop volgende jaren kom je allerlei achternamen   tegen. Het meest gebruikt wordt Van Deelen, ook  Van Delen en door Willemijntje, Hendrikje  en Leendert alle varianten op Tijmensen. Bij het overlijden van Willemijntje wordt de achternaam Leenderts vermeld.

Teunis van Delen, geboren in 1841 als zoon van Johannes van Deelen en Jacoba Robbertsen, wordt in Lunteren als Van Delen ingeschreven. Anderen uit het gezin van Johannes en Jacoba worden echter ingeschreven met de achternaam Van Deelen. En daar is de verwarring ontstaan. Omdat de meeste familieleden de naam Van Deelen hanteren, wordt ook door het nageslacht van Teunis van Delen langere tijd de dubbele ee gehanteerd, maar dit wordt niet geaccepteerd door overheidsinstanties.

In de twintigste eeuw kom je ook nog de naam Timese van Delen tegen. Dit zijn nakomelingen van Leendert Tijmensen van Delen (geboren 1784).

28-01-07

Geschiedenis familie Van Deelen - Generatie II

Jan Tonis (geboren 1625) en Timietgien Lamberts

De familie woont in de zeventiende eeuw in Barneveld. Jan Tonis en Timietgien Lamberts zijn met hun gezin bewoners van achtereenvolgens hofstede Roseler ofwel Rootselaar (in elk geval tot en met 1665), gelegen in het buurtschap Esveld ten zuidoosten van Barneveld op de weg naar Lunteren en Klein Crumselaer, de laatste ook gelegen in de buurtschap Esveld bij Barneveld, aan de Barnseweg 75 of iets verderop in oostelijke richting aan de Donkervoorterweg 3 in Barneveld.

27-01-07

Geschiedenis familie Van Deelen - Generatie III

Gijsbert Jansen (geboren 1660) en Fijtjen Willems

Gijsbert Jansen en Fijtjen Willems wonen waarschijnlijk op Klein Crumselaer in Barneveld. Deze boerderij wordt vermeld bij het huwelijk van dochter Gijsbertje en zoon Tijmen.

26-01-07

Geschiedenis familie Van Deelen - Generatie IV

Registratie van het huwelijk van Leendert en Willemina 
Leendert Gijsbertsen (geboren 1699) en Willemina Ferdinands


Leendert Gijsbertsen, zoon van Gijsbert Jansen en Fijtjen Willems, wordt geboren in Barneveld en in 1699, als enige in het gezin, gedoopt in Lunteren. 

Bij zijn huwelijk met Willemina Ferdinands wordt vermeld dat zij beiden afkomstig zijn uit Harskamp. Hij woont met zijn gezin te West-End bij Otterlo.

Over Leendert is het volgende bekend: Leendert wordt in 1768 door de ambtsjonkers van Ede onderhanden genomen met als reden: "dat hij sig had onderwonden om ten nadele van Gerrit Pothoven, koster en schoolmeester van Otterlo, in de buirt van Westeneng op eygene authorteyt een bijschool op te rechten."

25-01-07

Geschiedenis familie Van Deelen - Generatie V

Tijmen Leendertsen (geboren 1742) en Niesje Aalbertsen Zevenhuizen

Tijmen Leendertsen en zijn vrouw Niesje Aalbertsen Zevenhuizen wonen met hun gezin in de achttiende eeuw in Otterlo.

Tijmen en Niesje krijgen samen zes kinderen.
Als je kijkt naar de geboorteplaatsen van hun kinderen, dan verhuizen ze telkens binnen Otterlo: van Deelen naar Eschoten, naar Oud Reemst. 

De naam Tijmen Leenderts wordt genoemd in een overzicht van huisbezoeken in de buurtschappen Wekerom en Roekel van ds. M. Jongeneel uit 1796.

Over de kinderen is te melden dat in 1826 Willempje in Ede woonde, Hendrikje in Renkum, Leendert in Bennekom en Luut op de Ginkel.

Tijmen overlijdt op 61-jarige leeftijd in Otterlo op 26 november 1803.

Niesje, waarover ook wordt vermeld dat zij spinster is, overlijdt als zij 71 jaar oud is op 6 februari 1824 in het huis van haar dochter Hendrikje in Renkum. In haar memorie van successie wordt vastgesteld dat er geen onroerende goederen worden nagelaten en dat de roerende goederen bestaan uit wat kleding.

24-01-07

Geschiedenis familie Van Deelen - Generatie VI

akte van naamsaanneming van Aalbert Tijmensen
Aalbert Tijmensen van Deelen (geboren 1772) en Hendrikje Cornelissen Kremer

Aalbert Tijmensen van Deelen wordt op 1 mei 1772 geboren te Deelen bij Otterlo als zoon en oudste kind van Tijmen Leendertsen en Niesje Aalbertsen van Zevenhuizen.
Aalbert is eerst dagloner, later landbouwer van beroep.

Hij trouwt als hij 27 jaar is op 4 augustus 1799 in Renswoude met de 24-jarige uit Voorthuizen afkomstige Hendrikje Cornelissen Kremer, dochter van Cornelis Gerrits Kremer en Jannigje Zevenhuizen. Hendrikje is spinster van beroep.

Aalbert en Hendrikje krijgen samen elf kinderen.
De oudste dochter Jannigje wordt te Drieënhuizen/Lunteren geboren. De andere kinderen: Tijmen, Cornelis, Luutje, Aalbert, Johannes, Niesje, Jan, Gerritje, Jan en Hendrik worden in Ederveen geboren.

Aalbert Tijmensen van Deelen woont met zijn vrouw Hendrikje Cornelissen Kremer op een boerderij tussen Ederveen en Renswoude. Aalbert en Hendrikje wonen rond 1820 volgens de minuutplans van het Kadaster, in de gemeente Ede, sectie G, blad 2 op perceelnummer 508. Dit moet zijn direct naast het Fort aan de Buurtsteeg (nu Klompersteeg) op het punt waar de weg Dijkje overgaat in Onderweg.

Aalbert overlijdt als hij 50 jaar is op 7 september 1822 om 1 uur in de morgen in Renswoude. Hij woont op dat moment op huisnr. 136.
Op naam van weduwe Aalbert van Deelen staat in het kadaster grond ter grootte van 15.39 ha. en op naam van weduwe Aalbert van Deelen en cons. grond ter grootte van 1.68.20 ha, beiden te Ederveen, sectie G.
In 1828 overlijdt hun vijfde kind Aalbert op 21-jarige leeftijd. Hij is dagloner van beroep. In zijn memorie van successie wordt vermeld dat hij onvermogend is en dat degenen die recht zouden hebben op zijn nalatenschap ook in zeer behoeftige omstandigheden verkeren.
Hun tweede kind Tijmen overlijdt in militaire dienst op 20 april 1835. Hun tiende kind Jan is volgens de persoonskaart militair van de infanterie 14e afdeling. Deze afdeling is in die tijd actief in het zuiden van Nederland. Jan sterft in militaire dienst op zijn 20e in 1838.
Hendrikje overlijdt op 72-jarige leeftijd in Ede op 16 augustus 1849.

23-01-07

Geschiedenis familie Van Deelen - Generatie VII

verklaring van de Nationale Militie
om te kunnen trouwen
Johannes van Deelen (geboren 1808) en Jacoba Robbertsen

Johannes van Deelen wordt in Ederveen geboren als zoon en zesde kind van Aalbert Tijmensen van Deelen en Hendrikje Cornelissen Kremer. Hij wordt op 23 oktober 1808 gedoopt in de Gereformeerde Gemeente te Renswoude.
Johannes is landbouwer van beroep.

Johannes van Deelen is voor de Nationale Militie ingeschreven als schutter, onder nummer 120 van de lichting 1827, maar wordt niet opgeroepen om zijn dienst te vervullen. Als signalement van Johannes wordt vermeld: lengte 1 el en 720 strepen (1.72 m.), aangezicht ovaal, voorhoofd laag, ogen bruin, neus gewoon, mond gewoon, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen bruin, merkbare tekenen geen. Op 25 december 1837 geeft de Majoor kommanderende het 2e bataljon van de Schutterij van Gelderland schriftelijk toestemming voor een huwelijk. Deze schriftelijke toestemming is in die tijd nodig.

Johannes trouwt als ongeveer 29-jarige op 30 december 1837 met de 22-jarige uit Ede afkomstige Jacoba Robbertsen, dochter van Teunis Robbertsen en Gerritje Koppeling.

Johannes en Jacoba krijgen samen acht kinderen. Aalbert, Teunis, Tijmen, Gerritje, Hendrikje, Jannigje, Jacoba en Johanna worden allemaal in de Gemeente Ede geboren, waar het gezin woont in Ederveen. Midden negentiende eeuw wonen zij in Renswoude op boerderij Ravenhorst.

Zoon Teunis, die de naam Van Delen draagt, is vanaf 24 april 1860 tot 26 april 1865 ingelijfd bij het 1e regiment infanterie. Hij trouwt met Jannetje Veldhuizen uit Renswoude, haar ouders woonden op boerderij De Wolfshaar. Het echtpaar gaat op 29 februari 1868 in het Tolhuis op de weg van Renswoude naar Barneveld wonen. Later gaat daar opnieuw familie (Pater-van Deelen) wonen.

Op 28 december 1876 verhuist het echtpaar Van Delen-Veldhuizen naar boerderij de Holzenbosch in Voorthuizen. Rond 1920 brandt die boerderij af. Teunis is dan oud en slecht ter been en wordt op een leunstoel het brandende huis uit gedragen en in de boomgaard ernaast neergezet. Op de plek van de boerderij is een nieuwe boerderij gebouwd.

Op 23 juni 1879 passeert bij notaris Van den Ham te Lunteren een notariële akte. Daarin worden aan Tijmen, Jannigje en Johanna "bij vooruitgenieting" bedragen gelegateerd. Tijmen ontvangt 500 gulden, Jannigje en Johanna ontvangen beide 250 gulden. Na overlijden van Jacoba zou de rest van het legaat aan Johannes, haar echtgenoot, ten deel vallen.

Jacoba overlijdt op de leeftijd van 75 jaar op 11 september 1890 in Ede.

Op 30 december 1890 passeert een notariële akte bij notaris Gerrit Jan Wilbrink te Lunteren. Hierin wordt het volgende vastgelegd: Johannes van Deelen, landbouwer, Ederveen verkoopt aan zijn (op dat moment) ongehuwde  kinderen: Tijmen, Jannetje en Johanna van Deelen - de helft van:
1. een boerenhofstede, gelegen in het Ederveen onder Ede bestaande in huis en verder getimmerte met erf en tuin, bouwland, weiland, wegen, bomen en houtgeissen, tezamen groot 12 ha. 70 aren en veertien centiaren, kadastraal bekend gemeente Ede sectie G, nummers: 257, 437, 577, 578, 579, 580, 582 , 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 594, 595, 1004, 1006, 1128, 1129, 1130, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142 en 1143;
2. de eigendom van het stukje grond, gelegen in het Ederveen onder Ede, belast met het recht van opstal ten behoeve van Harmen Dekker, kadastraal bekend gemeente Ede sectie G, nummer 1005, huis en erf, een are en 40 centiaren;
dit alles voor een bedrag van 3.000,-- gulden.

Op 27 februari 1891 passeert onder nummer 1723 een notariële akte bij notaris Gerrit Jan Wilbrink te Lunteren.  Het gaat om de boedelscheiding van gemeenschappelijke goederen ten sterfhuize van Jacoba Robbertsen, gewoond hebbende in het Ederveen in huis E499. De boedelscheiding betreft de boerenhofstede in het Ederveen, bestaande in huis en verdere getimmerten, erf, tuin, bouw- en weiland, wegen, bomen en houtgewassen. De locatie hiervan is Ede sectie G, zoals hiervoor beschreven bij de akte van 30 december 1890..

De boerenhofstede heeft volgens de minuutplans van het Kadaster, gelegen in Ederveen, Gemeente Ede, sectie G, blad 2,  perceel nummer 581, omgeving van Onderweg en de Straatweg van Arnhem naar Amsterdam (nu Renswoudseweg 15 in Ederveen), op de grens met de Gemeente Renswoude, Provincie Utrecht.

Johannes overlijdt als hij 86 jaar oud is op 13 januari 1895 te Ede.

22-01-07

Geschiedenis familie Van Deelen - Generatie VIII
Aalbert van Deelen met Wijntje Bos 
en een aantal kinderen en kleinkinderen
bij hun boerderij aan de Emminkhuizerlaan 
(bron: Archief Eemland)
Aalbert van Deelen (geboren 1838) en Wijntje Bos

Aalbert van Deelen wordt op 26 oktober 1838 in Ederveen geboren als zoon en oudste kind van Johannes van Deelen en Jacoba Robbertsen.
Hij is landbouwer van beroep.

Aalbert van Deelen is voor de Nationale Militie ingeschreven onder nummer 115. Volgens de verklaring van 1 november 1861 is hij tot dat moment niet opgeroepen en daarom niet tot dienst verplicht. Zijn signalement luidt: lengte 1 el en 655 strepen (1.65 m.), aangezicht rond, voorhoofd laag, ogen bruin, neus klein, mond klein, kin rond, haar zwart, wenkbrauwen zwart, merkbare tekenen geen.

Hij trouwt op 22 november 1861 op de leeftijd van 23 jaar in Ede met de uit Ede afkomstige 20-jarige Wijntje Bos, dochter van Mor Bos en Arisje Maassen van 't Schut.

Aalbert en Wijntje krijgen samen negen kinderen.

Het gezin van Aalbert van Deelen en Wijntje Bos woont eerst in de Gemeente Ede, in Ederveen. Als adressen worden genoemd Ederveen 32, Ederveen 34 en in 1862 staat Ederveen 533, dit is Hoofdweg 55 te Ederveen, op hun persoonskaart genoteerd als adres. Jacoba, Aris, Johannes en Gerritje worden daar geboren. Bij de geboorte-aangifte van Johannes is Gijsbert Roseboom (zie moederreeks) een van de getuigen.

Zij verhuizen op 4 maart 1874 naar Renswoude, naar een boerderij aan de Emminkhuizerlaan 8, waar zij tot de eerste helft van de twintigste eeuw wonen. Het gezin pacht de boerderij, die ongeveer 45 hectare groot is van de familie Taets van Amerongen.
In november 1874 wordt het huis omschreven als huis nummer 146. In januari 1878 en in juni 1879 wordt het omschreven als huis nummer 145. In september 1880, juli 1881 en oktober 1882 wordt het woonadres van de familie  aangeduid als huis nummer 161.

In Renswoude worden nog vijf kinderen geboren, waaronder Aalbert en Wijnand. Wijnand, geboren 1879, wordt ruim een jaar oud. Twee andere kinderen worden levenloos geboren.
Wijntje overlijdt in Renswoude op 74-jarige leeftijd op 18 maart 1914 's avonds om 6 uur.
Zoon Johannes volgt  Aalbert als boer op Emminkhuizen op, maar rond 1925 vertrekt hij om te gaan boeren op een andere pachtboerderij van de familie Taets van Amerongen: Groot Ubbeschoten.

Aalbert overlijdt in Renswoude op 22 september 1934 op de leeftijd van 95 jaar op het adres, omschreven als B vier. In de streekkrant De Holevoet van 28 september 1934 staat hierover de volgende tekst: Heden wordt teraardebesteld het stoffelijk overschot van den oudsten inwoner van Renswoude, de heer v. Deelen, overleden in den ouderdom van bijna 96 jaar. De begrafenis van dezen goedbekenden persoon trok veel belangstelling.

21-01-07

Geschiedenis familie Van Deelen - Generatie IX

boerderij het Klaphek in Randwijk
Aalbert van Deelen (geboren 1874) en Dirkje van de Pol

Aalbert van Deelen wordt op 23 november 1874 geboren in Renswoude als zoon en vijfde kind van Aalbert van Deelen en Wijntje Bos.
Hij is landbouwer van beroep. 

Aalbert wordt op 7 maart 1894 ingelijfd bij het 1e Regiment Vesting Artillerie van de Nationale Militie te Utrecht. Op 10 februari 1898 geeft de Nationale Militie aan Aalbert toestemming voor het aangaan van een huwelijk. Aalbert is op dat moment nog dienende. Zijn signalement luidt: lengte 1 el en 600 strepen (1.60m.), aangezicht ovaal, voorhoofd laag, ogen grijs, neus gewoon, mond gewoon, kin rond, haar blond, wenkbrauwen blond, merkbare tekenen geen.

Als 23-jarige trouwt hij op 5 maart 1898 met de 17-jarige eveneens uit Renswoude afkomstige en een aantal maanden zwangere Dirkje van de Pol, dochter van Sander van de Pol en Jannigje Veldhuisen. Getuigen bij het huwelijk zijn Johannes van Deelen, 28 jaar, landbouwer en broer van de bruidegom; Gerrit van de Pol, 57 jaar en oom van de bruid, Cornelis Eijkelkamp, 40 jaar, wagenmaker en neef van de bruid en Antonie Ulrich, 59 jaar en veldwachter. Ook de ouders van beiden ondertekenen de huwelijksakte.

Aalbert en Dirkje krijgen samen 12 kinderen.

Zij gaan na hun huwelijk inwonen bij de ouders van Dirkje op boerderij Daatselaar in Renswoude. Hier worden hun eerste twee kinderen Bart en Jans geboren; volgens de geboorteakten in huis nummer 193. Dit is het huis van de ouders van Dirkje.

Zij wonen vanaf 3 maart 1900 aan het adres Doesburg 65, nu Schampsteeg 5 in Ederveen. In Ederveen worden hun kinderen Wijnand, San, Co en Det geboren.

Op 6 april 1909 zijn zij verhuisd naar Essen bij Barneveld en woonden op huisno. 246. Daar wordt hun zoon Arris geboren.

Vanaf 24 februari 1910 gaan zij in Amerongen wonen aan de Dwarsweg. In Amerongen krijgen zij hun kinderen Bertha, Gerrit Cornelis, Gaert, Johannes en Ger. Gerrit Cornelis en Johannes overlijden daar op heel jonge leeftijd. 

Kinderen gaan in die tijd tot ongeveer hun 12e jaar naar school. De meeste kinderen van het gezin bezoeken in de twintiger jaren de lagere school in Overberg. Als leren niet je ding is: geen nood. Het hoofd van de school heeft een aardige tuin te onderhouden. Daar kun je je als leerling ook heel nuttig maken. Dat is de eigentijdse interpretatie van remedial teaching.

Volgens de militieregisters wordt zoon Bart, 1.55 m lang, op 23 maart 1917 afgekeurd voor militaire dienst met als reden een voetgebrek.
Jans, de oudste dochter van de familie, trouwt in 1930 met de laatste tolgaarder van Renswoude: Jan Pater. Zij bewonen het tolhuis aan de Barneveldsestraat 38.

Hierna betrekt de familie Van Deelen de boerderij Emminkhuizen en pachten deze van baron Taets van Amerongen. Als in de jaren dertig (1930-1940) de opbrengsten sterk daalden, terwijl de pacht telkens stijgt, wordt een faillissement uitgesproken. Het verhaal gaat in die tijd dat je moet oppassen dat je niet met meer biggen thuis komt van de markt, dan je 's morgens meeneemt om op de markt te verkopen: om maar geen kosten meer te hebben aan het voer voor de biggen, is het voordeliger de biggen stiekem aan een ander mee terug te geven.

Zoons gaan in die tijd voordat ze trouwen uit werken en dochters gaan dienen in een huishouden of worden verhuurd als meid op een boerderij.
En als er dan getrouwd mocht worden of moest worden, kijkt men rond of er ergens een "spulletje" beschikbaar is. Om aan de nodige inventaris te komen bezoekt men boelhuizen. Men helpt elkaar bovendien waar het maar mogelijk is.

Van 1932 tot 1933 trekt de familie in bij dochter San in Driebergen-Rijssenburg op de boerderij aan de Engweg.

Vervolgens verhuizen Aalbert en Dirkje met hun nog ongetrouwde kinderen Det, Arris, Bertha, Gaert en Ger naar Randwijk, waar een boerderij Het Klaphek kan worden gehuurd aan de Bredeweg 69.

Zoals gewoonlijk en noodzakelijk werken de kinderen mee op de boerderij. Zo zijn dochters Bertha en Ger  nog jaren behulpzaam bij het melken. Gehuld in lange rokken, met de knipmuts op en witgekalkte klompen aan, gaan zij melken achter de dijk op de weerden. De melkbussen en emmers worden vervoerd per fietskar.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kan er in de meidagen van 1940 geen melk worden geleverd aan melkfabriek Concordia in Wageningen. Om de melk toch kwijt te raken wordt op de boerderij boter gekarnd die aan de Randwijkse bevolking te koop wordt aangeboden.
Er wordt in het najaar van 1944 in de omgeving van Randwijk zwaar gevochten. Zoon Wijnand komt in 1944 tijdens een bombardement in Arnhem om het leven. Net als vele andere Betuwse inwoners, evacueert de familie Van Deelen in die tijd naar Eindhoven en naar België.
Het geëvacueerde buurmeisje van de familie Van Deelen: Dora Sanders, schrijft op dinsdag 13 februari 1945 een brief aan de familie. Hierin vertelt zij over hun leven op het evacuatieadres en komt het verlangen naar een snelle terugkeer naar Randwijk naar voren.
Als het dan tijd is om terug te keren naar Randwijk blijkt de boerderij en de inboedel, net als de meeste andere huizen in Randwijk, flink vernield. De schuur is geraakt door een voltreffer.

In 1951 koopt de familie boerderij Het Klaphek.

Aalbert overlijdt op 78-jarige leeftijd op 8 juni 1953 in Randwijk. 

Dirkje overlijdt, eveneens in Randwijk, op 18 juli 1967 op de leeftijd van 86 jaar.

20-01-07

Geschiedenis familie Van Deelen - Generatie X

vooraanzicht van boerderij het Klaphek in Randwijk
Aris van Deelen (geboren 1909) en Geertrui Evertsen

Arris van Deelen wordt op 20 september 1909 geboren in de buurtschap Essen bij Barneveld als zoon en zevende kind van Aalbert van Deelen en Dirkje van de Pol. 
Hij is landbouwer van beroep.

Arris trouwt in Heteren op 24 februari 1954 op de leeftijd van 44 jaar met de uit Otterlo afkomstige 18-jarige Geertrui (Trui) Evertsen, dochter van Teunis Evertsen en Willempje van den Brink. 

Zij wonen met hun gezin op boerderij Het Klaphek, aan de Bredeweg 69 in Randwijk. 

Arris overlijdt op de leeftijd van 87 jaar in Randwijk op 4 mei 1997. Trui overlijdt op de leeftijd van 80 jaar, op 10 april 2016 in Bennekom.update: 16 april 2016

02-01-07

MOEDERREEKS WILLIE


Bij stamboomonderzoek wordt meestal de afstamming vanuit de mannelijke lijn uitgezocht. Toch is het niet altijd zeker dat een voorvader ook de biologische voorvader is. Als je de afstamming in de vrouwelijke lijn uitzoekt, dan kun je er redelijk zeker van zijn dat het hier gaat om je biologische voormoeders. Hieronder mijn matrilineaire reeks, anders gezegd mijn moederreeks en een uitwerking daarvan.

Het leven van mijn voormoeders speelt zich grotendeels af in buurschap de Manen in Ede.


Willie

Geertrui Evertsen
geboren op 3 augustus 1935 te Bennekom, overleden op 10 april 2016 te Bennekom

Willempje van den Brink
geboren op 15 oktober 1904 te Wageningen, overleden op 8 april 1987 te Wekerom

Geertrui Roseboom 
geboren op 20 mei 1869  te Ede, dienstbode van beroep, overleden op 21 mei 1941 te Wageningen

Frederika van der Linden  
geboren op 29 februari 1840 te Bennekom/Ede overleden op 10 december 1918 te Ede

Anneke Everts van Eck  
geboren op 12 maart 1804 te Bennekom, gedoopt op 8 april 1804 te Bennekom, spinster van beroep, overleden op 26 maart 1885 te Ede

Geurtje Evertsen 
gedoopt op 20 oktober 1779 te Bennekom, spinster van beroep, overleden op 21 november 1829 te Bennekom

Grietje Aartsen van Eck
gedoopt op ... juni 1751 te Bennekom, overleden voor 30 april 1809

Geurtje Everts van Eck
GENERATIE I
Willie, privé

GENERATIE II (moeder)
Geertrui Evertsen, geboren op 3 augustus 1935 te Bennekom, landbouwster van beroep, overleden op 10 april 2016 te Bennekom, begraven op 15 april 2016 op de Hervormde begraafplaats te Randwijk, gehuwd op 24 februari 1954 te Heteren met
Aris van Deelen, geboren op 20 september 1909 te Essen/Barneveld, landbouwer van beroep, overleden op 4 mei 1997 te Randwijk, begraven op 9 mei 1997 op de Hervormde begraafplaats te Randwijk

GENERATIE III (grootmoeder)
Willempje van den Brink, (dochter van Geertrui Roseboom en Geurt van den Brink) geboren op 15 oktober 1904 te Wageningen, overleden op 8 april 1987 te Wekerom, begraven op 13 april 1987 op de Algemene begraafplaats te Otterlo, gehuwd op 14 december 1928 te Wageningen met  
Teunis Evertsen (zoon van Aartje van Ee en Jan Evertsen), geboren op 10 november 1896 te Bennekom, landbouwer van beroep, overleden op 29 juni 1976 te Bennekom, begraven op 3 juli 1976 op de Algemene begraafplaats te Otterlo

GENERATIE IV (overgrootmoeder)
Geertrui Roseboom (dochter van Frederika van der Linden en Gijsbert Roseboom), geboren op 20 mei 1869 te Ede, dienstbode van beroep, overleden op 21 mei 1941 te Wageningen, beiden begraven te Bennekom, gehuwd op 15 maart 1895 te Wageningen met
Geurt van den Brink (zoon van Teunisje van Beek en Derk van den Brink), geboren op 27 januari 1871 te Otterlo/Ede, landbouwer en imker van beroep (te Wageningen), overleden op 2 juni 1938 te Ede (elders overleden)

uit het huwelijk van Geertrui Roseboom en Geurt van den Brink:

1. Teunisje van den Brink, geboren op 27 augustus 1895 te Wageningen, overleden op 26 februari 1976 te Bennekom, gehuwd op ... te ... met Geurt van Dolder (zoon van Aalbert van Dolder en Cornelia Grevers), geboren op 15 januari 1890 te Ede, ... van beroep, overleden op 5 juli 1970 te ..., beiden begraven op de begraafplaats te Bennekom

2. Gijsbert van den Brink (roepnaam Gijs), geboren op 3 maart 1897 te Wageningen, landbouwer van beroep, overleden op 6 oktober 1951 te Utrecht, ongehuwd

3. Frederika van den Brink (roepnaam Driek), geboren op 4 mei 1899 te Wageningen, overleden op 26 september 1983 te Bennekom, gehuwd op 20 augustus 1924 te Wageningen met Hendrikus van Amersfoort (zoon van sigarenmaker Hendrik van Amersfoort en Evertje Huntelerslag), geboren op 24 april 1899 te Wageningen, ... van beroep, overleden op 22 november 1983 te Bennekom, beiden begraven op de begraafplaats te Bennekom

4. Derkje van den Brink (roepnaam Dik), geboren op 12 mei 1901 te Wageningen, overleden op 24 december 1989 te Bennekom, ongehuwd

5. Willempje van den Brink, zie III

6. Cornelis van den Brink (roepnaam Cees), geboren op 18 mei 1906 te Wageningen, landbouwer en bijenhouder van beroep, overleden op 15 mei 1974 te Bennekom, ongehuwd

7. Christina Johanna van den Brink (roepnaam Stien), geboren op 12 juli 1908 te Wageningen, overleden op 6 april 1996 te Ede, ongehuwd

8. Marcelis van den Brink (roepnaam Ceel), geboren op 4 juni 1911 te Wageningen, directeur zuivelfabriek De Hoop Bennekom, overleden op 10 maart 1992 te Amsterdam, gehuwd (privé)

Geurt van den Brink is een achter-achterneef van Gerrit van den Brink, zie VII
Geertrui Roseboom wordt in 1869 geboren aan de Maanen 297 in Ede, tegenwoordig Maanderbroekweg 1 in Ede. Aalbert van Deelen is een van de getuigen bij de aangifte van haar geboorte.trouwboekje Gijsbert Roseboom en Frederika van der Linden
(bron: C. Janssen)


GENERATIE V (betovergrootmoeder)
Frederika van der Linden (dochter van Anneke Everts van Eck en Cornelis van der Linden), geboren op 29 februari 1840 te Bennekom/Ede overleden op 10 december 1918 te Ede, gehuwd op 30 januari 1858 te Ede met
Gijsbert Roseboom (zoon van Elisabeth Gijsbertsen van Eck en Ceel Aartse Roseboom), geboren op 8 juni 1833 te Ede, schaapherder, arbeider, landbouwer van beroep, overleden op 29 januari 1906 te Ede

uit het huwelijk van Frederika van der Linden en Gijsbert Roseboom:

1. Anna (Antje) Rosenboom, geboren op 19 juli 1858 overleden op 16 juni 1917 te Wageningen, gehuwd op 30 november 1878 met Frans van der Meij (zoon van Egbert van der Meij en Geertruijda Margaritha van Silfhout), arbeider van beroep, geboren op 16 juni 1858 te Wageningen, overleden op 10 juli 1919 te Wageningen

2. Marcelis Roseboom, geboren 21 oktober 1859 te Ede, overleden op 15 april 1860 te Ede, ongehuwd

3. Geurtje Roseboom, geboren op 22 april 1861 te Ede, overleden op 3 november 1931 te Ede, ongehuwd

4. Elisabeth Roseboom, geboren op 13 oktober 1863 te Ede, overleden op 31 januari 1898 te Ede, gehuwd op 22 mei 1886 - met wettiging van 1 kind - met Harmen van de Weerd (zoon van Jan van de Weerd en Geertje Brouwer), arbeider, koetsier, voerman van beroep (te Gelders Veenendaal), geboren op 28 november 1864 te Ede, overleden op 24 mei 1918 te Ede; Harmen is op 18 februari 1899 te Ede gehuwd met Cornelia Jansen (dochter van Willem Jansen en Maria Vlastuin), geboren op 7 november 1875 te Ede, overleden op 25 juni 1926 te Ede

5. Marcelis Roseboom, geboren op 8 januari 1866 te Ede,  landbouwer van beroep (te Maanen onder Ede), overleden op 5 oktober 1944 te Ede, gehuwd op 3 november 1900 te Ede met Maria Hendrika van de Pol (dochter van Willem van de Pol en Rikje van Engelenburg), geboren op 6 november 1861 te Ede, overleden op 6 januari 1931 te Ede

6. Cornelis Roseboom, geboren op 11 mei 1867 te Ede, boerenknecht van beroep, overleden op 31 augustus 1895 te Ede, ongehuwd

7. Geertrui Roseboom, zie IV

8. Gijsbert Roseboom, geboren op 21 maart 1871 te Ede, boerenknecht, landbouwer van beroep (aan de Kade te Gelders Veenendaal), overleden op 10 december 1950 te Gelders Veenendaal, gehuwd op 17 juni 1899 te Ede via het kantongerecht te Wageningen met Roelofje Plate (dochter van Klaas Plate en Petertje Bouwman), geboren op 18 november 1874 te Ede, overleden op 14 februari 1952 te Gelders Veenendaal

9. Aart Roseboom, geboren op 1 oktober 1873 te Ede,  boerenknecht, landbouwer van beroep (te Maanen onder Ede), overleden op 24 maart 1956 te Ede, gehuwd op 27 oktober 1900 te Ede met Hendrikje van Holland (dochter van Jacob van Holland en Aaltje van Heusden), geboren op 16 september 1871 te Ede, overleden op 21 maart 1956 te Ede

10. Hendrik Roseboom, geboren op 1 februari 1876 te Ede, landbouwer van beroep(aan de Kade te Gelders Veenendaal), overleden op 30 mei 1918 te Ede, gehuwd op 19 oktober 1901 te Ede met Naatje Hendriks (dochter van Jan Hendriks en Anna Maria van der Poel), geboren op 3 februari 1882 overleden op 12 januari 1968; Naatje is later gehuwd met Barend Groeneveld (overleden 1966)

11. Willem Roseboom, geboren op 22 april 1878, arbeider, landbouwer van beroep (te Maanen onder Ede), overleden op 3 november 1950 te Ede, gehuwd op 13 juni 1908 te Ede met Adriaantje Melissen (dochter van Cornelis Melissen en Jannigje van Rotterdam), geboren op 13 januari 1883 te Ede, overleden op 7 oktober 1966 te Ede

12. Reintje Roseboom, geboren op 30 juli 1879, overleden op 9 september 1950 te Ede, gehuwd op 25 mei 1901 te Ede met Jan Janssen (buitenechtelijk kind van Johanna Catharina Janssen), arbeider, bouwman van beroep (aan de Ginkel onder Ede), geboren op 14 december 1878 te Doorwerth, overleden op 4 mei 1947 te Ede

Frederika van der Linden benoemt in 1902 haar man Gijsbert Roseboom tot  haar erfgenaam.
Gijsbert Roseboom koopt van zijn broer Marcelus in 1904 een boerenplaatsje aan de kade in Gelders Veenendaal, kadastraal bekend onder sectie C 1487
Marcelus Roseboom koopt samen met Hendrik van Ravenzwaaij in 1904 het boerenplaatsje Slophozenkamp aan de Buurtweg in Maanen onder Ede, kadastraal bekend onder sectie E, 595, 596 en 597. 
In 1905 benoemt Hendrik van Ravenzwaaij in zijn testament Marcelus Roseboom en zijn vrouw Maria Hendrika van de Pol tot erfgenaam van dezelfde boerderij.
Na het overlijden van Gijsbert Roseboom wordt op 12 juli 1906 een boedelbeschrijving gemaakt. Op 20 november 1906 wordt de boedelscheiding vastgelegd bij notaris W.F.J. Fischer te Ede. De waarde van de bezittingen wordt vastgesteld op Hfl. 4.595,14. Frederika woont dan in het huis in de Maanen onder Ede, gemerkt Eb74.
Op 10 september 1907 verkoopt Frederika van der Linden aan haar zoon Willem Roseboom  o.a. een huis met tuin, hooi- en bouwland in de Rietkampen onder Ede, kadastraal bekend onder sectie E, 725 en 726. Uit de boedelbeschrijving en akte van boedelscheiding valt op te maken dat Willem Roseboom is blijven boeren op de boerderij van zijn ouders. Er wordt namelijk geschreven over een loon dat Willem jaarlijks ontvangt.
Over Jaantje, de vrouw van Willem, wordt verteld dat zij misschien kleurenblind was. Het viel op dat zij de kousen stopte met garen in afwijkende kleuren.Maanderbroekweg Ede
(bron: C. Janssen)


GENERATIE VI  (oudmoeder)
Anneke Everts van Eck (dochter van Geurtje Evertsen en NN), buitenechtelijk geboren op 12 maart 1804 te Bennekom, gedoopt op 8 april 1804 te Bennekom, spinster van beroep, overleden op 26 maart 1885 te Ede, gehuwd op 3 december 1831 te Ede met
Cornelis van der Linden (zoon van Hendrik van der Linden en Jantje Hendriksen; volgens overlijdensakte: Harmen van de Linde en Maartje Hendriks), geboren op 18 maart 1787 te Bennekom, arbeider/dagloner van beroep, overleden op 14 maart 1842 te Ede in huis C2. Cornelis was eerder gehuwd op 9 december 1808 te Bennekom/Ede met Reiniera Willems Hulstein (dochter van Willem van Hulstijn en Geertruy Coobussen) gedoopt op 29 januari 1790 te Bennekom/Ede, overleden op 10 februari 1817 te Bennekom/Ede

uit het huwelijk van Cornelis van der Linden en Reiniera Willems Hulstein:

1. Jantje van der Linden, geboren op 24 maart 1809 te Bennekom, overleden op 31 oktober 1848 te Rhenen, gehuwd op 22 oktober 1831 te Rhenen met David Francois van de Scheur (zoon van Aalbert van de Scheur en Maria Teunissen), gedoopt op 8 december 1805 in de Gereformeerde Gemeente te Rhenen, bouwman van beroep, overleden op 14 februari 1887 te Rhenen

2. Geertruida van der Linden, geboren op 28 april 1812 te Bennekom, boerenmeid van beroep, overleden op 13 oktober 1902 te Rhenen, gehuwd op 2 mei 1857 te Ede met Breunis van Wolfswinkel (zoon van Roelof van Wolfswinkel en Jantjen van de Lagemaat en weduwnaar van Aaltje van de Bor), geboren op 9 april 1808 te Woudenberg, gedoopt op 24 april 1808 in de Hervormde Gemeente van Woudenberg, landbouwer van beroep, overleden op 29 augustus 1888 te Ede

3. Willem van der Linden, geboren op 11 april 1815 te Bennekom, overleden op 22 december 1891 te Rhenen, gehuwd op 14 augustus 1841 te Rhenen met Lena Drost (dochter van Cornelis Drost en Jannigje van de Scheur), geboren op 27 juli 1816 te Rhenen, overleden op 20 december 1891 te Rhenen

buitenechtelijk kind van Anneke Everts van Eck en Filippus Lam:

1. Hendrik van Eck, geboren op 2 augustus 1827 te Bennekom, overleden op 16 juni 1828 te Bennekom

uit het huwelijk van Anneke Everts van Eck en Cornelis van der Linden:

1. Hendrik van der Linden, geboren op 16 september 1832 te Ede, landbouwer van beroep, overleden op 2 augustus 1916 te Ede, ongehuwd

2. Geurtje van der Linden, geboren op 19 april 1835 te Bennekom/Ede, boerenmeid van beroep, overleden op 14 februari 1918 te Ede, gehuwd op 3 mei 1873 te Ede met Hermanus Maassen (zoon van Frederik Maassen en Jantje Bussing), geboren op 25 december 1833 te Ede, arbeider van beroep, overleden op 19 augustus 1910 te Ede

3. Rijndert van der Linden, geboren op 23 juli 1837 te Ede, landbouwer van beroep, overleden op 20 september 1924 te Ede, ongehuwd

4. Frederika van der Linden, zie V

De achternaam van Anneke is volgens de akten Van Eck, maar de naam Van Maanen wordt genoemd bij de geboorte van haar eerste kind. 
Haar eerste zoon Hendrik overlijdt in 1828 in huis nummer 115 in de Benedenbuurt e Bennekom, zijnde het huis van Gerrit van den Brink en Geurtje Evertsen.


GENERATIE VII (oudgrootmoeder)
Geurtje Evertsen (dochter van Grietje Aartsen van Eck en Evert Beerntsen van Maanen),  gedoopt op 20 oktober 1779 te Bennekom, spinster van beroep, overleden op 21 november 1829 te Bennekom, gehuwd op 30 april 1809 te Bennekom met Gerrit Frederiksen van den Brink (zoon van Frederik Peters van den Brink en Hendrina/Hendrijn Everts), geboren op 24 september 1775 te Bennekom/Ede, gedoopt op 1 oktober 1775 te Bennekom, arbeider, landbouwer van beroep, overleden op 5 juni 1841 te Bennekom. Gerrit trouwde na het overlijden van Geurtje op 5 mei 1832 met Hendrikje van Kreel (dochter van Gerrit van Kreel en Hendrikje Jans), geboren op 17 juni 1792 te Bennekom, spinster van beroep, overleden op 3 september 1867 te Bennekom/Ede

buitenechtelijk kind van Geurtje Evertsen:

1. Anneke Everts van Eck, zie VI

uit het huwelijk van Geurtje Evertsen en Gerrit van den Brink:

1. Hendrijn van den Brink, geboren op 25 februari 1810 te Bennekom, spinster van beroep, overleden op 19 oktober 1890 te Ede, gehuwd op 2 maart 1832 te Ede met Gerrit Roseboom (zoon van Jan Roseboom en Gerritje Gerrits), geboren op 30 januari 1808 te Ede, boerenknecht van beroep, overleden op 25 april 1885 te Ede

2. Grietje/Gijsje van den Brink, geboren op 8 oktober 1811 te Bennekom, overleden op 23 maart 1892 te Ede, op 17 augustus 1839 gehuwd met Willem Robbertsen Rozeboom (zoon van Willem Robbertsen Rozeboom en Woutertje Willemsen van den Brink), geboren op 16 juli 1808 te Bennekom,  stroodekker van beroep, overleden op 25 september 1901 te Ede

3. Frederik van den Brink, geboren op 3 juli 1814 te Bennekom, overleden op 31 juli 1814 te Bennekom

4. Frederica van den Brink, geboren op 8 november 1815 te Bennekom, boerenmeid van beroep, overleden op 18 december 1847 te Wageningen, gehuwd op 1 april 1843 te Ede met Maarte  Baak (zoon van Pieter Baak en Huijbertje van der Harst en weduwnaar van Elisabeth Daniëls), gedoopt op 12 september 1779 te Scheveningen, tabakker van beroep, overleden op 6 april 1854 te Wageningen

5. Evert van den Brink, geboren op 16 augustus 1818 te Bennekom, arbeider, landbouwer van beroep, overleden op 29 april 1883 te Ede, gehuwd op 13 mei 1837 te Ede met Leentje Korthals (dochter van Hendrik Derksen Korthals en Elisabeth Hendriksen Rosenboom), geboren op 25 juli 1807 te Bennekom, dienstmeid van beroep, overleden op 18 oktober 1886 te Ede

6. Peeter van den Brink, geboren op 10 mei 1821 te Bennekom, boerenknecht, arbeider van beroep, overleden op 16 augustus 1885 te Ede, op 19 september 1846 te Ede gehuwd met Gerritje van Harn (dochter van Jan van Harn en Derkje Rozeboom), geboren op 2 februari 1822 te Bennekom, overleden op 5 augustus 1874 te Ede, op 24 september 1875 te Ede gehuwd met Woutertje van Harn (dochter van Jan van Harn en Derkje Rozeboom en weduwe van Evert van Reemst), geboren op 25 juni 1831 te Ede, overleden op 5 mei 1896 te Ede

7. Gerritje van den Brink, geboren op 14 augustus 1823 te Bennekom, overleden op 7 maart 1844 te Wageningen

uit het huwelijk van Gerrit van den Brink en Hendrikje van Kreel:

1. Hermanus van den Brink, geboren op 15 juli 1833 te Bennekom/Ede, overleden op 11 februari 1834 te Bennekom/Ede

2. Hermanus van den Brink, geboren op 17 september 1835 te Bennekom/Ede, schaapherder van beroep, overleden op 14 juni 1912 te Renkum, gehuwd op 19 mei 1866 te Doorwerth/Renkum met Elisabeth Karman (dochter van Willem Karman en Anneke Janssen), geboren op 17 september 1843 te Renkum, overleden op 27 augustus 1912 te Renkum

3. Geurtje van den Brink, geboren op 17 september 1835 te Bennekom/Ede, dienstbode van beroep, overleden op 23 januari 1900 te Wageningen, gehuwd op 17 oktober 1873 te Wageningen met Willem Dirksen van Dijk (zoon van Dirk Dirksen van Dijk en Arisje van Hugenbos), geboren op 26 september 1842 te Kootwijkerbroek/Barneveld, arbeider van beroep, overleden op 6 mei 1916 te Wageningen

4. Gijsbert van den Brink, geboren op 16 maart 1838 te Bennekom/Ede, boerenknecht van beroep, overleden op 6 augustus 1875 te Ede, gehuwd op 14 mei 1870 te Ede met Stijntje van Maanen (dochter van Evert van Maanen en Jantje van den Berg), geboren op 4 februari 1839 te Ede, boerenmeid van beroep, overleden op 23 november 1919 te Ede

Het geboortejaar van Geurtje is niet duidelijk.Op grond van de genoemde leeftijd bij trouwen en bij overlijden, vind ik het waarschijnlijk dat het hier gaat om Geurtje die op 2 maart 1777 is gedoopt. Op grond van de naamgeving zou het echter meer waarschijnlijk zijn dat het de Geurtje betreft die gedoopt is op 20 oktober 1779.
Als achternaam van Geurtje Evertsen wordt ook wel de naam Van Maanen gebruikt.
Zie ook, voor de moeder van Gerrit van den Brink: Hendrina Everts: de pagina Van den Brink, generatie II.1
Het gezin Van den Brink woont in elk geval van 1811 tot 1830 in de Benedenbuurt van Bennekom, huis nummer 115.
Het gezin Van den Brink woont tijdens het overlijden van Hermanus in 1834 in huis nummer B2 in Bennekom.
Gerritje van den Brink overlijdt in 1844 in huis Bovenbuurt C168 in Wageningen
Geurtje van den Brink woont in 1900 in huis Bovenbuurt C 404 in Wageningen.

GENERATIE VIII (oudovergrootmoeder)
Grietje Aartsen van Eck (dochter van Aart Hendriksen van Eck en Geurtje Everts van Eck), gedoopt op ... juni 1751 te Bennekom, overleden voor 30 april 1809, op 26 juli 1771 te Bennekom gehuwd met Evert Beerntsen van Maanen (zoon van Bernt Wouters van Maanen en Gerritje Everts Roseboom), gedoopt op 6 februari 1751 te Bennekom, overleden op 13 juni 1809 te Bennekom

uit het huwelijk van Grietje Aartsen en Evert Beerntsen:

1. Geurtje Everts, gedoopt op 15 december 1771 te Bennekom

2. Beernt Everts, gedoopt op 31 maart 1773 te Bennekom

3. Geurtje Everts, gedoopt op 21 mei 1775 te Bennekom

4. Geurtje/Gerritje Evertsen, gedoopt op 2 maart 1777

5. Geurtje Everts, gedoopt op 20 oktober 1779 te Bennekom

6. Gerritje Everts van Maanen, geboren op 15 december 1781 te Bennekom, gedoopt op 23 december 1781, spinster van beroep, overleden op 29 november 1830 te Ede, op 15 februari 1811 te Bennekom gehuwd met Willem Jansen van den Born (zoon van Jan Jordens van den Born en Jenneke Cornelisse van den Born), geboren op 1 september 1780, gedoopt op 10 september 1780 te Bennekom, overleden op 13 november 1814 te Bennekom

7. Aart Everts, gedoopt op 13 juli 1783 te Bennekom


GENERATIE IX
Geurtje Everts van Eck, gehuwd in november 1744 te Bennekom met Aart Hendriksen van Eck (weduwnaar van Grietje Geriesen/Geurssen)

uit het huwelijk van Aart Hendriksen van Eck en Grietje Geriesen/Geurssen:

1. Gijsbert, gedoopt op 7 mei 1741 te Bennekom

uit het huwelijk van Geurtje Everts van Eck en Aart Hendriksen van Eck:

1. Evert, gedoopt op 4 maart 1746 te Bennekom

2. Maas, gedoopt op 21 januari 1748 te Bennekom

3. Grietje Aartsen, gedoopt op ... juni 1751 te Bennekom

4. Hermen, gedoopt op 2 juni 1754 te Bennekomupdate: 21 mei 2016

01-01-07

VERNOEMINGENREEKS FOKKE


vernoeming naar grootvader van vaders zijde
Fokke (privé)

GENERATIE II (grootvader)
vernoeming naar grootvader van moeders zijde

Fokke Akker
(zoon van arbeider Halbe Jacobus Akker en Trientje van der Lei), 
geboren op 31 januari 1898 te Tweede Exloërmond/Borger-Odoorn

GENERATIE IV (betovergrootvader)
vernoeming naar grootvader van moeders zijde

Fokke Geltes van der Lei
(zoon van arbeider Gelte Tjeerds van der Lei en Romktje Fokkes Bosma), 
geboren op 8 augustus 1822 te Zevenhuizen/Leek

GENERATIE VI (oud grootvader)
vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Fokke Makkes Bosma
(zoon van landbouwer, kastelein en koopman Makke Fokkes Bosma en Romkje Oedses), 
geboren rond 1761 te Surhuizum

GENERATIE VIII (oud betovergrootvader) 
vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Focke Makkes
(zoon van landbouwer Makke Fockes en Rindel Aabes), 
 gedoopt op 19 oktober 1690 in de Hervormde Gemeente Drogeham en Harkema Opeinde/Achtkarspelen

GENERATIE X (stam grootvader) 
vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Focke Folckes Itsma 
(zoon van herbergier Folcke Fockes Itsma en Imckjen Wynties), 
geboren rond 1620 te Harkema-Opeinde/Achtkarspelen

GENERATIE XII (stam betovergrootvader) 

Focke Sjoerds Itsma 
(zoon van Sjoerd Aetzes Itsma en Anna Folckes Graetingha), 
geboren ws. rond 1562 te Drogeham/Achtkarspelen


Vroeger was het de gewoonte om kinderen te vernoemen. Vernoemen betekent dat een kind dezelfde naam krijgt als een bepaald familielid. Voor het vernoemen werden in het algemeen de volgende regels gehanteerd: 

1e zoon - vernoemen naar grootvader; vader van vader
2e zoon - vernoemen naar grootvader; vader van moeder
3e zoon - vernoemen naar oom; oudste broer van vader
4e zoon - vernoemen naar oom; oudste broer van moeder
5e zoon - vernoemen naar oom; tweede broer van vader
6e zoon - vernoemen naar oom; tweede broer van moeder

Op deze pagina ben ik uitgegaan van de voornaam van mijn man. Hij is, als eerste zoon, vernoemd naar de vader van zijn vader; zijn grootvader. Hoe loopt verder de lijn? Wie waren zij, waar woonden zij?

vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Fokke (privé)

Halbe Akker (zoon van Fokke Akker en Hinke Visser), geboren op 26 januari 1930 te Nieuw-Weerdinge/Emmen, seinhuiswachter van beroep, overleden op 28 september 2009 te Harderwijk, gehuwd met

(privé)

GENERATIE II (grootvader) vernoeming naar grootvader van moeders zijde

Fokke Akker (zoon van Halbe Jacobus Akker en Trientje van der Lei), geboren op 31 januari 1898 te Tweede Exloërmond/Borger-Odoorn, schipper van beroep, overleden op 2 september 1967 te Emmen, gehuwd op 27 maart 1928 te Emmen met Hinke Visser (dochter van Douwe Visser en Trientje Holman), geboren op 3 oktober 1900 te Weerdingerveen/Emmen, overleden op 21 december 1967 te Emmen.
Halbe Jacobus Akker (zoon van Jacobus Halbes Akker en Antje Hiddes de Vries), geboren op 14 april 1865 te Haulerwijk/Ooststellingwerf, arbeider van beroep, overleden op 8 februari 1927 te Tweede Exloërmond/Borger-Odoorn, gehuwd op 23 juni 1893 te Odoorn met 

Trientje van der Lei (dochter van Fokke Geltes van der Lei en Anna Louwes Bos), geboren op 2 februari 1867 te Appelscha/Ooststellingwerf, overleden op 26 juli 1935 te Groningen

Uit het huwelijk van Halbe Jacobus Akker en Trientje van der Lei:

1. Jacobus, geboren 1893
2. Anna, geboren 1895
3. Fokke, geboren 1898
4. Antje, geboren 1900
5. Hidde Gelte, geboren 1902
6. Anktje Romkje, geboren 1905
7. Romkje Baukje, geboren 1908

GENERATIE IV (betovergrootvader) vernoeming naar grootvader van moeders zijde

Fokke Geltes van der Lei (zoon van arbeider Gelte Tjeerds van der Lei en Romktje Fokkes Bosma), geboren op 8 augustus 1822 te Zevenhuizen/Leek, arbeider van beroep, overleden op 19 april 1917 te Valthermond/Odoorn, gehuwd op 23 april 1846 te Marum met 
Anna Louwes Bos (dochter van Louwe Hendriks Bos en Trientje Boukes), geboren op 14 januari 1820 te Leek, arbeidster van beroep, overleden op 15 maart 1911 te Valthermond/Odoorn.

Uit het huwelijk van Fokke Geltes van der Lei en Anna Louwes Bos:

1. Romktje, geboren 1847
2. Louwe, geboren 1849
3. Gelte, geboren 1851
4. Louwe, geboren 1854
5. Pieter, geboren 1856
6. Romktje, geboren 1859
7. Trijntje, geboren 1861
8. Pieter, geboren 1863
9. Trientje, geboren 1867
Gelte Tjeerds van der Lei (zoon van Tjeerd Jans van der Lei en Jantje Geltes Iwema), gedoopt op 18 februari 1798 in de Hervormde Gemeente te Midwolde/Leek, arbeider van beroep, overleden op 27 september 1878 te Zevenhuizen/Marum, gehuwd op 10 maart 1822 te Leek met
Romktje Fokkes Bosma (dochter van Fokke Makkes Bosma en Frouwktje Johannes Veenstra), geboren rond 1798 te Zevenhuizen/Marum, arbeidster van beroep, overleden op 2 januari 1871 te Zevenhuizen/Marum.

Uit het huwelijk van Gelte Tjeerds van der Lei en Romktje Fokkes Bosma:

1. Fokke, geboren 1822
2. Jantje, geboren 1822
3. Wijbrand, geboren 1825
4. Frouwkje, geboren 1828
5. Auktje, geboren 1832
6. Martje, geboren 1838
7. Hiltje, geboren 1842

GENERATIE VI (oud grootvader) vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Fokke Makkes Bosma (zoon van landbouwer, kastelein en koopman Makke Fokkes Bosma en Romkje Oedses), geboren rond 1761 te Surhuizum/Achtkarspelen, schipper van beroep, overleden op 25 juni 1835 te Niebert/Marum, gehuwd met
Frouwktje Johannes Veenstra (dochter van Johannes Pieters Veenstra/Van der Veen/De Ploeg en Auktje/Antje Sytzes), geboren rond 1771 te Surhuisterveen/Achtkarspelen, overleden op 7 augustus 1849 te Niebert/Marum.

Uit het huwelijk van Fokke Makkes Bosma en Frouwktje Johannes Veenstra:

1. Romktje, geboren rond 1798
2. Johannes, geboren rond 1801
3. Oetze, geboren rond 1805
4. Aukje, geboren rond 1812
5. Makke, geboren 1814

Fokke Makkes Bosma woont in 1814 in huisnummer 119 te Surhuizum.

Makke Fokkes Bosma (zoon van Fokke Makkes en Trijntje Jeens), gedoopt op 14 juli 1721 in de Hervormde Gemeente van Twijzel en Kooten/Achtkarspelen, landbouwer, kastelein en koopman van beroep, overleden, gehuwd rond 1760 te Surhuizum/Achtkarspelen met
Romkje Oedses (dochter van Oeds Kornelis en Janke Wiillems), geboren rond 1740 te Augustinusga/Achtkarspelen, overleden in december 1781 te Surhuizum/Achtkarspelen

Uit het huwelijk van Makke Fokkes Bosma en Romkje Oedses:

1. Fokke, geboren ongeveer 1761
2. Janke, geboren 1768
3. Oeds, geboren 1770
4. Rinske, geboren 1773
5. Willemke, geboren 1777
6. Jakobje, geboren 1779

Makke Fokkes wordt in 1749 genoemd in de quotisatiekohieren van de gemeente Achtkarspelen als inwoner van de plaats Twijzel. Hij staat geregistreerd als boer. Zijn gezin bestaat uit 3 volwassenen en hij wordt aangeslagen voor 24-15-0. Dat is 24 caroliguldens en 15 stuivers.

Bij de begrafenis van Romkjen Oedses door de Hervormde Gemeente Surhuizum in december 1781 wordt 1 caroligulden en 15 stuivers opgehaald bij de collecte.

GENERATIE VIII (oud betovergrootvader) vernoeming naar grootvader van vaders zijde
Focke Makkes (zoon van landbouwer Makke Fockes en Rindel Aabes), gedoopt op 19 oktober 1690 in de Hervormde Gemeente Drogeham en Harkema Opeinde/Achtkarspelen, landbouwer van beroep, wonende te Rijperkerk, geloofsbelijdenis gedaan op 23 februari 1725 in de Hervormde Gemeente van Rijperkerk en Hardegarijp, overleden rond november 1738 te Twijzel/Achtkarspelen, op ... te ... gehuwd met
Trijntje Jeens (dochter van Jaeen Johannes en Rinscke Bauckes), geboren rond 1693 te Eestrum/Tietjerksteradeel, geloofsbelijdenis gedaan op 23 februari 1725 in de Hervormde Gemeente van Rijperkerk en Hardegarijp, overleden rond 1737 te Twijzel/Achtkarspelen

Uit het huwelijk van Focke Makkes en Trijntje Jeens:

1. Makke, gedoopt 1721
2. Tjeerd, gedoopt 1724
3. Rinske, gedoopt 1726

Focke Makkes staat geregistreerd op 3 stemkohieren uit 1728 uit Rijperkerk/Tietjerksteradeel, huisnummers 2, 15 en 26, waarbij mevrouw Johanna van Vierssen als eigenaresse staat vermeld en Focke Makkes als gebruiker. Johanna van Vierssen is weduwe van Hector van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel.

Makke Fockes (zoon van Focke Folckes Itsma en Grietje Hedzers), geboren rond 1666 te Harkema Opeinde, landbouwer van beroep, geloofsbelijdenis gedaan in mei 1684 in de Hervormde Gemeente van Drogeham en Harkema Opeinde, overleden te De Kooten/Achtkarspelen, gehuwd op 26 januari 1690 in de Hervormde Gemeente van Drogeham en Harkema Opeinde met
Rindel Aabes (dochter van Aebe Haetses en Hincke Taekes), geboren rond 1670 te Drachten/Smallingerland, geloofsbelijdenis gedaan in mei 1684 in de Hervormde Gemeente van Drogeham en Harkema Opeinde, overleden na 1710 te De Kooten/Achtkarspelen

Uit het huwelijk van Makke Fockes en Rindel Aabes:

1. Fokke, geboren rond 1690
2. Hidser, geboren rond 1692
Makke Fockes staat geregistreerd op een stemkohier van 1698 uit Kooten/Achtkarspelen als gebruiker van een goed dat in eigendom was van Grietman Eelco van Haersma. Hij was gerechtigd 4 stemmen uit te brengen.

GENERATIE X (stam grootvader) vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Focke Folckes Itsma (zoon van herbergier Folcke Fockes Itsma en Imckjen Wynties), geboren rond 1620 te Harkema-Opeinde/Achtkarspelen, landbouwer van beroep, wonende te Eestrum, in mei 1684 lidmaat geworden in de Hervormde Gemeente van Drogeham en Harkema Opeinde, overleden na 1684 te Drogeham/Achtkarspelen, 

gehuwd
1. na 2 november 1648 met Bontie Sierdts, afkomstig van Eestrum, overleden rond 1650 te Eestrum
2. in 1651 met Eelkje Folkes (dochter van Folke Sytses), overleden voor 1659
3. in 1659 met Jantien Pyters
4. in 1663 met Grietje Hedzers (dochter van Hedser Martens en Aafcke Meijderts en eerder gehuwd met Makke Bartels) geboren rond 1630 te Bergum/Tietjerksteradeel, overleden na 1672 te Drogeham/Achtkarspelen
5. op 16 oktober 1681 te Drogeham met Baukje Gerbens, in mei 1684 lidmaat geworden in de Hervormde Gemeente van Drogeham en Harkema Opeinde
6. op 6 augustus 1682 met Elske Hendriks

Kinderen van Focke Folckes Itsma:

1. Bontje
3. Makke, geboren rond 1665
4. Jurjen, geboren rond 1668
5. Tjitske, geboren rond 1685

Folcke Fockes Itsma (zoon van Focke Sjoerds Itsma en Eets Minnes), geboren ws. rond 1590 te Drogeham/Achtkarspelen, herbergier van beroep, overleden  ws. rond 1633 te Harkema Opeinde/Achtkarspelen, gehuwd met

Imckjen Wynties (ouders onbekend), geboren ws. rond 1590 te Drogeham/Achtkarspelen, overleden ws. rond 1633 te Harkema Opeinde/Achtkarspelen

Uit het huwelijk van Folcke Fockes Itsma en Imckjen Wynties:

1. Sjoerd, geboren rond 1620, gehuwd in 1650 met Bauck Harmens
2. Fokke, geboren rond 1620
3. Froukje, geboren rond 1620, gehuwd in 1650 met Bartel Bartels
4. Folcke
5. Romcke, gehuwd in 1656 met Jencke Siuerdts

GENERATIE XII (stam betovergrootvader)

Focke Sjoerds Itsma (zoon van Sjoerd Aetzes Itsma en Anna Folckes Graetingha), geboren ws. rond 1562 te Drogeham/Achtkarspelen, landbouwer van beroep, overleden voor 1630 te Harkema Opeinde, gehuwd met
1. Eets Minnes (ouders onbekend), geboren ws. rond 1595 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden na 1640 te Buitenpost/Achtkarspelen, later gehuwd met
2. Sybrich Folckerts (dochter van Folckert Ritskes en Wytz)
* 1) "Sybrich was nog boerin op Harkema stem nr. 13 (1/3 eigendom van Fokke IJtsma zijn erven, 1/3 van Sjoerd Jurjens (Suffridus Georgius IJtsma en 1/3 Meine Aalses, bijzitter ACH., zoon van Aalse Oarks uit Eestrum en broer van Antie, Lieuwe zijn vrouw. De huur voor haar 1/3 deel in "Focke Itsma sate" voor Jurjen zijn kinderen was 11 goudgulden en een vette gans. Sjoerd Fockes kwam na zijn moeder op de boerderij nr. 13."

Uit het huwelijk van Focke Sjoerds Itsma:

1. Sjoerd
2. Folcke, geboren rond 1590
3. Lieuwe, geboren rond 1595, overleden op 27 december 1664 te Drogeham, gehuwd op 7 december 1623 te Drogeham met Antje Aelses

Sjoerd Aetzes Itsma (zoon van Aetze Itsma), geboren ws. rond 1520 te Harkema Opeinde/Achtkarspelen, overleden na 1588, gehuwd rond 1543 te Drogeham/Achtkarspelen met

Anna Folckes Graetingha (dochter van Folcke Bottes Graetingha en Auckjen), geboren ws. rond 1523 te Drogeham/Achtkarspelen, overleden op 25 januari 1598 te Gerkesklooster/Achtkarspelen.
Uit het huwelijk van Sjoerd Aetzes Itsma en Anna Folckes Graetingha:

1. Foop, geboren rond 1544
2. Aalsen, geboren rond 1545
3. Engel, geboren rond 1559
4. Eelck, geboren rond 1560, overleden in 1616, gehuwd met Sytse Lammerts afkomstig van Eestrum
5. Focke, geboren rond 1562
6. Jurjen (Greorgius), geboren rond 1565
7. Folcke, geboren rond 1570
8. Ymk

* 2) "Sjoerd had land onder Augustinusga (o.a. veen boven het diep) en Surhuizum. Sjoerd en Anne worden genoemd in 1572 als erven van haar vader. Hij verkoopt in 1588 land te Eestrum aan Sjoerd Oebeles de jonge."
Anna overleed op 25 januari 1598. Haar grafsteen is in 1973 aangetroffen op het kerkhof van Buweklooster en is nu ingemetseld in het lijkhuisje. Het opschrift luidt: "anno 1598 den 25 janevarii sterf die eerbare ende doechtsame Anna Folckedr. Grottinga huisvrou van Sjurdt Itsma".Folcke Bottes Graetingha (zoon van Boote Deeges Grotijnghe), geboren ws. rond 1491 te Surhuizum, overleden voor 22 februari 1572 te Buweklooster/Achtkarspelen, gehuwd rond 1520 te Drogeham/Achtkarspelen met Auckjen.
* 3) "In 1543 was Folcke kerkvoogd te Surhuizum. Hij zal kerkvoogd en bewaarder van de prebende (bezit van de kerk) geweest zijn van de Roomse kerk, want dat was tot 1580 de enige officiële. Rond 1550 is er een proces geweest voor het Hof van Friesland tussen de abt van Gerkesklooster en Folcke Grottinga, die het niet eens waren over hun bezit van veenland onder Surhuizum (zie "Feanster Flucht" van S.J.v.d.Molen).
Hij komt voor op een monstercedul van 1552. In 1569 kocht hij land te Tolbert. Folcke overleed in februari 1572; als zijn weduwe wordt dan Auck genoemd. Zijn kinderen worden als erven genoemd en staan bekend als "zonen Focke Folckes "Appelhof" en tenminste 1 dochter, waarschijnlijk Geb Botte overleden 1593 (geen kinderen ?), Jo(e)rck/Oark overleden 1573 (broer Dee(ge) levert dan de eindafrekening van Joerk zijn weeskinderen), Dee(ge) (in 1543) al genoemd) heeft kennelijk het grootste deel van het land van zijn vader in Surhuizum overgenomen (hij was "koninklijk notaris"), Anna, de vrouw van Sjoerd Itsma. Verder zijn alleen de schoonzonen Eelke Douwes en Hart Jiltsma (Jelsma?) bekend. In 1593 verkochten zij een Grottingaplaats in Eestrum, waar Eelke Douwes op heeft geboerd (stem 10). In 1606 is er nog sprake van Grottingeheerd in Surhuizum."