28-01-2006

Geschiedenis familie Evertsen - Generatie III

Fragment van de Memorie van Aangave
na het overlijden van Jan Evertsen (1823)
Jan Evertsen (geboren 1768) en Evertje Breunissen Franken

Jan Evertsen werd als zoon van Evert Maassen van Beek en Aaltje Theunissen gedoopt op 11 november 1768 in Ede.

Hij trouwde op 37-jarige leeftijd op 5 mei 1805 met attest van de com. huw. zaken in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Ede met de 36-jarige Evertje Breunissen Franken, dochter van Breunis Franken en Fetje Aalbers, geboren op 2 maart 1769 te Roekel, gedoopt op 6 maart 1769 te Roekel.

Volgens een overzicht van ds. J. Prins met bezochte ledematen in 1803 woont Evertje dan in Roekel.
Het bruidspaar ging wonen in Willinkhuizen.
Op het moment van trouwen was Evertje al in verwachting van hun eerste zoon Evert, die in september 1805 werd geboren.

Jan en Evertje kregen drie kinderen: Evert in 1805, Bartha in 1807 en Breunis in 1810.

Jan heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een achternaam aan te nemen en zo is het patroniem Evertsen ook de achternaam van de familie geworden.

Het gezin van Jan Evertsen en Evertje Breunissen Franken woonde in elk geval op het moment van overlijden van Jan op Willinkhuizen 265 bij Otterlo. Dit is waarschijnlijk een adres in de buurt van de kruising Willinkhuizersteeg met de Lage Valkseweg in Wekerom.

Jan overleed op 17 april 1823 op 56-jarige leeftijd in zijn woonhuis aan de Willinkhuizen 265.

Gerrit Toonen en Wouter Hermsen deden aangifte van zijn overlijden.
Op de overlijdensakte staat bouwman, dat is landbouwer, als beroep vermeld. In de memorie van successie wordt verklaard dat Jan en Evertje in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd geweest en dat Jan bij zijn overlijden geen onroerende goederen nalaat.

Na het overlijden van Jan is Evertje verhuisd naar Otterlo.

Volgens de Kadastrale kaarten 1811-1832 woonde de weduwe van Jan Evertsen te Otterlo Eschoten, sectie E op perceel 392, dit is de Grote Damakker, Barneveldseweg 20 in Otterlo. In dit gebied stonden percelen bos, heide, bouwland, weiland, tuin, huis, schuur en erf op naam van weduwe Jan Evertsen (perceel nr. 381 tot en met 395), in totaal groot 7.78.60 ha. Daarnaast stond op naam van weduwe Jan Evertsen grond in sectie B, groot 1.68,90 ha. en in sectie H, groot 16,80 ha.

Wat opvalt in de boeken van 1832 is dat de familie Breunissen Franken in de Gemeente Ede veel grond op zijn naam heeft staan.

Er is een op 5 april 1852 door Notaris Mr. J.Ch. Fischer opgemaakte akte bekend, nummer 807/681 betreffende de huur van boerderij Groot Willikhuizen met een aantal percelen grond rondom en op het Laar onder Otterlo door Evertje Breunissen Franken. Zij huurde de boerderij van eigenaar J.B.T. Previnaire uit Haarlem. De huur ging in op Pinksteren 1852 en het contract werd aangegaan tot in principe 22 februari 1864. Het huurbedrag per jaar bedroeg Hfl. 270,00

Evertje Breunissen Franken stierf op 19 januari 1861 op 91-jarige leeftijd in Otterlo.

Op naam van Evert Evertsen uit Otterlo is onder nummer 164/138 een door Notaris Mr. J.Ch. Fischer opgemaakte akte bekend van 20 en 30 oktober 1866 betreffende de verkoop van roerende goederen. Dit betreft waarschijnlijk de inboedel uit het nalatenschap van zijn ongehuwde zuster Bartha Evertsen, overleden op 18 augustus 1866. De boedelverkoping bracht in totaal Hfl. 869,58 op.