05-10-2014

Kees van Geurt van Karel

Op een melkbussenlijst van de Stoomzuivelfabriek De Hoop in Bennekom wordt C. van den Brink, broer van mijn oma en boer op De Wildekamp in Bennekom, nader aangeduid als Kees van Geurt van Karel.

Als wij in Randwijk het over iemand hadden, dan werd zelden de echte naam genoemd. Het was bijvoorbeeld Bertus van Jan van Gijs of Jan van Piet van tante Co. En dan was duidelijk wie werd bedoeld.

In DTB-boeken wordt het de genealoog gemakkelijker gemaakt als aan de naam ook de boerderijnaam is toegevoegd: Sander Ariszn. van de Pol.

In Randwijk werd minder met boerderijnamen gewerkt, maar werden aan personen bijnamen toegekend. Dit is bijzonder handig als een dorp bestaat uit slechts een paar families met allemaal dezelfde achternaam. Zomaar een bloemlezing: Woudezel, Kluts, Preuten, Pepermuntje, Kuilotters, Klok, Zilvervloot, Rijke Jongeling...

Bij de naamgeving rond 1812 is een achternaam regelmatig te verklaren als patroniem of toponiem. Bij een bijnaam hoort vaak een prachtige anekdote.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten