23-01-2007

Geschiedenis familie Van Deelen - Generatie VII

verklaring van de Nationale Militie
om te kunnen trouwen
Johannes van Deelen (geboren 1808) en Jacoba Robbertsen

Johannes van Deelen wordt in Ederveen geboren als zoon en zesde kind van Aalbert Tijmensen van Deelen en Hendrikje Cornelissen Kremer. Hij wordt op 23 oktober 1808 gedoopt in de Gereformeerde Gemeente te Renswoude.
Johannes is landbouwer van beroep.

Johannes van Deelen is voor de Nationale Militie ingeschreven als schutter, onder nummer 120 van de lichting 1827, maar wordt niet opgeroepen om zijn dienst te vervullen. Als signalement van Johannes wordt vermeld: lengte 1 el en 720 strepen (1.72 m.), aangezicht ovaal, voorhoofd laag, ogen bruin, neus gewoon, mond gewoon, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen bruin, merkbare tekenen geen. Op 25 december 1837 geeft de Majoor kommanderende het 2e bataljon van de Schutterij van Gelderland schriftelijk toestemming voor een huwelijk. Deze schriftelijke toestemming is in die tijd nodig.

Johannes trouwt als ongeveer 29-jarige op 30 december 1837 met de 22-jarige uit Ede afkomstige Jacoba Robbertsen, dochter van Teunis Robbertsen en Gerritje Koppeling.

Johannes en Jacoba krijgen samen acht kinderen. Aalbert, Teunis, Tijmen, Gerritje, Hendrikje, Jannigje, Jacoba en Johanna worden allemaal in de Gemeente Ede geboren, waar het gezin woont in Ederveen. Midden negentiende eeuw wonen zij in Renswoude op boerderij Ravenhorst.

Zoon Teunis, die de naam Van Delen draagt, is vanaf 24 april 1860 tot 26 april 1865 ingelijfd bij het 1e regiment infanterie. Hij trouwt met Jannetje Veldhuizen uit Renswoude, haar ouders woonden op boerderij De Wolfshaar. Het echtpaar gaat op 29 februari 1868 in het Tolhuis op de weg van Renswoude naar Barneveld wonen. Later gaat daar opnieuw familie (Pater-van Deelen) wonen.

Op 28 december 1876 verhuist het echtpaar Van Delen-Veldhuizen naar boerderij de Holzenbosch in Voorthuizen. Rond 1920 brandt die boerderij af. Teunis is dan oud en slecht ter been en wordt op een leunstoel het brandende huis uit gedragen en in de boomgaard ernaast neergezet. Op de plek van de boerderij is een nieuwe boerderij gebouwd.

Op 23 juni 1879 passeert bij notaris Van den Ham te Lunteren een notariële akte. Daarin worden aan Tijmen, Jannigje en Johanna "bij vooruitgenieting" bedragen gelegateerd. Tijmen ontvangt 500 gulden, Jannigje en Johanna ontvangen beide 250 gulden. Na overlijden van Jacoba zou de rest van het legaat aan Johannes, haar echtgenoot, ten deel vallen.

Jacoba overlijdt op de leeftijd van 75 jaar op 11 september 1890 in Ede.

Op 30 december 1890 passeert een notariële akte bij notaris Gerrit Jan Wilbrink te Lunteren. Hierin wordt het volgende vastgelegd: Johannes van Deelen, landbouwer, Ederveen verkoopt aan zijn (op dat moment) ongehuwde  kinderen: Tijmen, Jannetje en Johanna van Deelen - de helft van:
1. een boerenhofstede, gelegen in het Ederveen onder Ede bestaande in huis en verder getimmerte met erf en tuin, bouwland, weiland, wegen, bomen en houtgeissen, tezamen groot 12 ha. 70 aren en veertien centiaren, kadastraal bekend gemeente Ede sectie G, nummers: 257, 437, 577, 578, 579, 580, 582 , 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 594, 595, 1004, 1006, 1128, 1129, 1130, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142 en 1143;
2. de eigendom van het stukje grond, gelegen in het Ederveen onder Ede, belast met het recht van opstal ten behoeve van Harmen Dekker, kadastraal bekend gemeente Ede sectie G, nummer 1005, huis en erf, een are en 40 centiaren;
dit alles voor een bedrag van 3.000,-- gulden.

Op 27 februari 1891 passeert onder nummer 1723 een notariële akte bij notaris Gerrit Jan Wilbrink te Lunteren.  Het gaat om de boedelscheiding van gemeenschappelijke goederen ten sterfhuize van Jacoba Robbertsen, gewoond hebbende in het Ederveen in huis E499. De boedelscheiding betreft de boerenhofstede in het Ederveen, bestaande in huis en verdere getimmerten, erf, tuin, bouw- en weiland, wegen, bomen en houtgewassen. De locatie hiervan is Ede sectie G, zoals hiervoor beschreven bij de akte van 30 december 1890..

De boerenhofstede heeft volgens de minuutplans van het Kadaster, gelegen in Ederveen, Gemeente Ede, sectie G, blad 2,  perceel nummer 581, omgeving van Onderweg en de Straatweg van Arnhem naar Amsterdam (nu Renswoudseweg 15 in Ederveen), op de grens met de Gemeente Renswoude, Provincie Utrecht.

Johannes overlijdt als hij 86 jaar oud is op 13 januari 1895 te Ede.