01-01-2007

VERNOEMINGENREEKS FOKKE


vernoeming naar grootvader van vaders zijde
Fokke (privé)

GENERATIE II (grootvader)
vernoeming naar grootvader van moeders zijde

Fokke Akker
(zoon van arbeider Halbe Jacobus Akker en Trientje van der Lei), 
geboren op 31 januari 1898 te Tweede Exloërmond/Borger-Odoorn

GENERATIE IV (betovergrootvader)
vernoeming naar grootvader van moeders zijde

Fokke Geltes van der Lei
(zoon van arbeider Gelte Tjeerds van der Lei en Romktje Fokkes Bosma), 
geboren op 8 augustus 1822 te Zevenhuizen/Leek

GENERATIE VI (oud grootvader)
vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Fokke Makkes Bosma
(zoon van landbouwer, kastelein en koopman Makke Fokkes Bosma en Romkje Oedses), 
geboren rond 1761 te Surhuizum

GENERATIE VIII (oud betovergrootvader) 
vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Focke Makkes
(zoon van landbouwer Makke Fockes en Rindel Aabes), 
 gedoopt op 19 oktober 1690 in de Hervormde Gemeente Drogeham en Harkema Opeinde/Achtkarspelen

GENERATIE X (stam grootvader) 
vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Focke Folckes Itsma 
(zoon van herbergier Folcke Fockes Itsma en Imckjen Wynties), 
geboren rond 1620 te Harkema-Opeinde/Achtkarspelen

GENERATIE XII (stam betovergrootvader) 

Focke Sjoerds Itsma 
(zoon van Sjoerd Aetzes Itsma en Anna Folckes Graetingha), 
geboren ws. rond 1562 te Drogeham/Achtkarspelen


Vroeger was het de gewoonte om kinderen te vernoemen. Vernoemen betekent dat een kind dezelfde naam krijgt als een bepaald familielid. Voor het vernoemen werden in het algemeen de volgende regels gehanteerd: 

1e zoon - vernoemen naar grootvader; vader van vader
2e zoon - vernoemen naar grootvader; vader van moeder
3e zoon - vernoemen naar oom; oudste broer van vader
4e zoon - vernoemen naar oom; oudste broer van moeder
5e zoon - vernoemen naar oom; tweede broer van vader
6e zoon - vernoemen naar oom; tweede broer van moeder

Op deze pagina ben ik uitgegaan van de voornaam van mijn man. Hij is, als eerste zoon, vernoemd naar de vader van zijn vader; zijn grootvader. Hoe loopt verder de lijn? Wie waren zij, waar woonden zij?

vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Fokke (privé)

Halbe Akker (zoon van Fokke Akker en Hinke Visser), geboren op 26 januari 1930 te Nieuw-Weerdinge/Emmen, seinhuiswachter van beroep, overleden op 28 september 2009 te Harderwijk, gehuwd met

(privé)

GENERATIE II (grootvader) vernoeming naar grootvader van moeders zijde

Fokke Akker (zoon van Halbe Jacobus Akker en Trientje van der Lei), geboren op 31 januari 1898 te Tweede Exloërmond/Borger-Odoorn, schipper van beroep, overleden op 2 september 1967 te Emmen, gehuwd op 27 maart 1928 te Emmen met Hinke Visser (dochter van Douwe Visser en Trientje Holman), geboren op 3 oktober 1900 te Weerdingerveen/Emmen, overleden op 21 december 1967 te Emmen.
Halbe Jacobus Akker (zoon van Jacobus Halbes Akker en Antje Hiddes de Vries), geboren op 14 april 1865 te Haulerwijk/Ooststellingwerf, arbeider van beroep, overleden op 8 februari 1927 te Tweede Exloërmond/Borger-Odoorn, gehuwd op 23 juni 1893 te Odoorn met 

Trientje van der Lei (dochter van Fokke Geltes van der Lei en Anna Louwes Bos), geboren op 2 februari 1867 te Appelscha/Ooststellingwerf, overleden op 26 juli 1935 te Groningen

Uit het huwelijk van Halbe Jacobus Akker en Trientje van der Lei:

1. Jacobus, geboren 1893
2. Anna, geboren 1895
3. Fokke, geboren 1898
4. Antje, geboren 1900
5. Hidde Gelte, geboren 1902
6. Anktje Romkje, geboren 1905
7. Romkje Baukje, geboren 1908

GENERATIE IV (betovergrootvader) vernoeming naar grootvader van moeders zijde

Fokke Geltes van der Lei (zoon van arbeider Gelte Tjeerds van der Lei en Romktje Fokkes Bosma), geboren op 8 augustus 1822 te Zevenhuizen/Leek, arbeider van beroep, overleden op 19 april 1917 te Valthermond/Odoorn, gehuwd op 23 april 1846 te Marum met 
Anna Louwes Bos (dochter van Louwe Hendriks Bos en Trientje Boukes), geboren op 14 januari 1820 te Leek, arbeidster van beroep, overleden op 15 maart 1911 te Valthermond/Odoorn.

Uit het huwelijk van Fokke Geltes van der Lei en Anna Louwes Bos:

1. Romktje, geboren 1847
2. Louwe, geboren 1849
3. Gelte, geboren 1851
4. Louwe, geboren 1854
5. Pieter, geboren 1856
6. Romktje, geboren 1859
7. Trijntje, geboren 1861
8. Pieter, geboren 1863
9. Trientje, geboren 1867
Gelte Tjeerds van der Lei (zoon van Tjeerd Jans van der Lei en Jantje Geltes Iwema), gedoopt op 18 februari 1798 in de Hervormde Gemeente te Midwolde/Leek, arbeider van beroep, overleden op 27 september 1878 te Zevenhuizen/Marum, gehuwd op 10 maart 1822 te Leek met
Romktje Fokkes Bosma (dochter van Fokke Makkes Bosma en Frouwktje Johannes Veenstra), geboren rond 1798 te Zevenhuizen/Marum, arbeidster van beroep, overleden op 2 januari 1871 te Zevenhuizen/Marum.

Uit het huwelijk van Gelte Tjeerds van der Lei en Romktje Fokkes Bosma:

1. Fokke, geboren 1822
2. Jantje, geboren 1822
3. Wijbrand, geboren 1825
4. Frouwkje, geboren 1828
5. Auktje, geboren 1832
6. Martje, geboren 1838
7. Hiltje, geboren 1842

GENERATIE VI (oud grootvader) vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Fokke Makkes Bosma (zoon van landbouwer, kastelein en koopman Makke Fokkes Bosma en Romkje Oedses), geboren rond 1761 te Surhuizum/Achtkarspelen, schipper van beroep, overleden op 25 juni 1835 te Niebert/Marum, gehuwd met
Frouwktje Johannes Veenstra (dochter van Johannes Pieters Veenstra/Van der Veen/De Ploeg en Auktje/Antje Sytzes), geboren rond 1771 te Surhuisterveen/Achtkarspelen, overleden op 7 augustus 1849 te Niebert/Marum.

Uit het huwelijk van Fokke Makkes Bosma en Frouwktje Johannes Veenstra:

1. Romktje, geboren rond 1798
2. Johannes, geboren rond 1801
3. Oetze, geboren rond 1805
4. Aukje, geboren rond 1812
5. Makke, geboren 1814

Fokke Makkes Bosma woont in 1814 in huisnummer 119 te Surhuizum.

Makke Fokkes Bosma (zoon van Fokke Makkes en Trijntje Jeens), gedoopt op 14 juli 1721 in de Hervormde Gemeente van Twijzel en Kooten/Achtkarspelen, landbouwer, kastelein en koopman van beroep, overleden, gehuwd rond 1760 te Surhuizum/Achtkarspelen met
Romkje Oedses (dochter van Oeds Kornelis en Janke Wiillems), geboren rond 1740 te Augustinusga/Achtkarspelen, overleden in december 1781 te Surhuizum/Achtkarspelen

Uit het huwelijk van Makke Fokkes Bosma en Romkje Oedses:

1. Fokke, geboren ongeveer 1761
2. Janke, geboren 1768
3. Oeds, geboren 1770
4. Rinske, geboren 1773
5. Willemke, geboren 1777
6. Jakobje, geboren 1779

Makke Fokkes wordt in 1749 genoemd in de quotisatiekohieren van de gemeente Achtkarspelen als inwoner van de plaats Twijzel. Hij staat geregistreerd als boer. Zijn gezin bestaat uit 3 volwassenen en hij wordt aangeslagen voor 24-15-0. Dat is 24 caroliguldens en 15 stuivers.

Bij de begrafenis van Romkjen Oedses door de Hervormde Gemeente Surhuizum in december 1781 wordt 1 caroligulden en 15 stuivers opgehaald bij de collecte.

GENERATIE VIII (oud betovergrootvader) vernoeming naar grootvader van vaders zijde
Focke Makkes (zoon van landbouwer Makke Fockes en Rindel Aabes), gedoopt op 19 oktober 1690 in de Hervormde Gemeente Drogeham en Harkema Opeinde/Achtkarspelen, landbouwer van beroep, wonende te Rijperkerk, geloofsbelijdenis gedaan op 23 februari 1725 in de Hervormde Gemeente van Rijperkerk en Hardegarijp, overleden rond november 1738 te Twijzel/Achtkarspelen, op ... te ... gehuwd met
Trijntje Jeens (dochter van Jaeen Johannes en Rinscke Bauckes), geboren rond 1693 te Eestrum/Tietjerksteradeel, geloofsbelijdenis gedaan op 23 februari 1725 in de Hervormde Gemeente van Rijperkerk en Hardegarijp, overleden rond 1737 te Twijzel/Achtkarspelen

Uit het huwelijk van Focke Makkes en Trijntje Jeens:

1. Makke, gedoopt 1721
2. Tjeerd, gedoopt 1724
3. Rinske, gedoopt 1726

Focke Makkes staat geregistreerd op 3 stemkohieren uit 1728 uit Rijperkerk/Tietjerksteradeel, huisnummers 2, 15 en 26, waarbij mevrouw Johanna van Vierssen als eigenaresse staat vermeld en Focke Makkes als gebruiker. Johanna van Vierssen is weduwe van Hector van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel.

Makke Fockes (zoon van Focke Folckes Itsma en Grietje Hedzers), geboren rond 1666 te Harkema Opeinde, landbouwer van beroep, geloofsbelijdenis gedaan in mei 1684 in de Hervormde Gemeente van Drogeham en Harkema Opeinde, overleden te De Kooten/Achtkarspelen, gehuwd op 26 januari 1690 in de Hervormde Gemeente van Drogeham en Harkema Opeinde met
Rindel Aabes (dochter van Aebe Haetses en Hincke Taekes), geboren rond 1670 te Drachten/Smallingerland, geloofsbelijdenis gedaan in mei 1684 in de Hervormde Gemeente van Drogeham en Harkema Opeinde, overleden na 1710 te De Kooten/Achtkarspelen

Uit het huwelijk van Makke Fockes en Rindel Aabes:

1. Fokke, geboren rond 1690
2. Hidser, geboren rond 1692
Makke Fockes staat geregistreerd op een stemkohier van 1698 uit Kooten/Achtkarspelen als gebruiker van een goed dat in eigendom was van Grietman Eelco van Haersma. Hij was gerechtigd 4 stemmen uit te brengen.

GENERATIE X (stam grootvader) vernoeming naar grootvader van vaders zijde

Focke Folckes Itsma (zoon van herbergier Folcke Fockes Itsma en Imckjen Wynties), geboren rond 1620 te Harkema-Opeinde/Achtkarspelen, landbouwer van beroep, wonende te Eestrum, in mei 1684 lidmaat geworden in de Hervormde Gemeente van Drogeham en Harkema Opeinde, overleden na 1684 te Drogeham/Achtkarspelen, 

gehuwd
1. na 2 november 1648 met Bontie Sierdts, afkomstig van Eestrum, overleden rond 1650 te Eestrum
2. in 1651 met Eelkje Folkes (dochter van Folke Sytses), overleden voor 1659
3. in 1659 met Jantien Pyters
4. in 1663 met Grietje Hedzers (dochter van Hedser Martens en Aafcke Meijderts en eerder gehuwd met Makke Bartels) geboren rond 1630 te Bergum/Tietjerksteradeel, overleden na 1672 te Drogeham/Achtkarspelen
5. op 16 oktober 1681 te Drogeham met Baukje Gerbens, in mei 1684 lidmaat geworden in de Hervormde Gemeente van Drogeham en Harkema Opeinde
6. op 6 augustus 1682 met Elske Hendriks

Kinderen van Focke Folckes Itsma:

1. Bontje
3. Makke, geboren rond 1665
4. Jurjen, geboren rond 1668
5. Tjitske, geboren rond 1685

Folcke Fockes Itsma (zoon van Focke Sjoerds Itsma en Eets Minnes), geboren ws. rond 1590 te Drogeham/Achtkarspelen, herbergier van beroep, overleden  ws. rond 1633 te Harkema Opeinde/Achtkarspelen, gehuwd met

Imckjen Wynties (ouders onbekend), geboren ws. rond 1590 te Drogeham/Achtkarspelen, overleden ws. rond 1633 te Harkema Opeinde/Achtkarspelen

Uit het huwelijk van Folcke Fockes Itsma en Imckjen Wynties:

1. Sjoerd, geboren rond 1620, gehuwd in 1650 met Bauck Harmens
2. Fokke, geboren rond 1620
3. Froukje, geboren rond 1620, gehuwd in 1650 met Bartel Bartels
4. Folcke
5. Romcke, gehuwd in 1656 met Jencke Siuerdts

GENERATIE XII (stam betovergrootvader)

Focke Sjoerds Itsma (zoon van Sjoerd Aetzes Itsma en Anna Folckes Graetingha), geboren ws. rond 1562 te Drogeham/Achtkarspelen, landbouwer van beroep, overleden voor 1630 te Harkema Opeinde, gehuwd met
1. Eets Minnes (ouders onbekend), geboren ws. rond 1595 te Buitenpost/Achtkarspelen, overleden na 1640 te Buitenpost/Achtkarspelen, later gehuwd met
2. Sybrich Folckerts (dochter van Folckert Ritskes en Wytz)
* 1) "Sybrich was nog boerin op Harkema stem nr. 13 (1/3 eigendom van Fokke IJtsma zijn erven, 1/3 van Sjoerd Jurjens (Suffridus Georgius IJtsma en 1/3 Meine Aalses, bijzitter ACH., zoon van Aalse Oarks uit Eestrum en broer van Antie, Lieuwe zijn vrouw. De huur voor haar 1/3 deel in "Focke Itsma sate" voor Jurjen zijn kinderen was 11 goudgulden en een vette gans. Sjoerd Fockes kwam na zijn moeder op de boerderij nr. 13."

Uit het huwelijk van Focke Sjoerds Itsma:

1. Sjoerd
2. Folcke, geboren rond 1590
3. Lieuwe, geboren rond 1595, overleden op 27 december 1664 te Drogeham, gehuwd op 7 december 1623 te Drogeham met Antje Aelses

Sjoerd Aetzes Itsma (zoon van Aetze Itsma), geboren ws. rond 1520 te Harkema Opeinde/Achtkarspelen, overleden na 1588, gehuwd rond 1543 te Drogeham/Achtkarspelen met

Anna Folckes Graetingha (dochter van Folcke Bottes Graetingha en Auckjen), geboren ws. rond 1523 te Drogeham/Achtkarspelen, overleden op 25 januari 1598 te Gerkesklooster/Achtkarspelen.
Uit het huwelijk van Sjoerd Aetzes Itsma en Anna Folckes Graetingha:

1. Foop, geboren rond 1544
2. Aalsen, geboren rond 1545
3. Engel, geboren rond 1559
4. Eelck, geboren rond 1560, overleden in 1616, gehuwd met Sytse Lammerts afkomstig van Eestrum
5. Focke, geboren rond 1562
6. Jurjen (Greorgius), geboren rond 1565
7. Folcke, geboren rond 1570
8. Ymk

* 2) "Sjoerd had land onder Augustinusga (o.a. veen boven het diep) en Surhuizum. Sjoerd en Anne worden genoemd in 1572 als erven van haar vader. Hij verkoopt in 1588 land te Eestrum aan Sjoerd Oebeles de jonge."
Anna overleed op 25 januari 1598. Haar grafsteen is in 1973 aangetroffen op het kerkhof van Buweklooster en is nu ingemetseld in het lijkhuisje. Het opschrift luidt: "anno 1598 den 25 janevarii sterf die eerbare ende doechtsame Anna Folckedr. Grottinga huisvrou van Sjurdt Itsma".Folcke Bottes Graetingha (zoon van Boote Deeges Grotijnghe), geboren ws. rond 1491 te Surhuizum, overleden voor 22 februari 1572 te Buweklooster/Achtkarspelen, gehuwd rond 1520 te Drogeham/Achtkarspelen met Auckjen.
* 3) "In 1543 was Folcke kerkvoogd te Surhuizum. Hij zal kerkvoogd en bewaarder van de prebende (bezit van de kerk) geweest zijn van de Roomse kerk, want dat was tot 1580 de enige officiële. Rond 1550 is er een proces geweest voor het Hof van Friesland tussen de abt van Gerkesklooster en Folcke Grottinga, die het niet eens waren over hun bezit van veenland onder Surhuizum (zie "Feanster Flucht" van S.J.v.d.Molen).
Hij komt voor op een monstercedul van 1552. In 1569 kocht hij land te Tolbert. Folcke overleed in februari 1572; als zijn weduwe wordt dan Auck genoemd. Zijn kinderen worden als erven genoemd en staan bekend als "zonen Focke Folckes "Appelhof" en tenminste 1 dochter, waarschijnlijk Geb Botte overleden 1593 (geen kinderen ?), Jo(e)rck/Oark overleden 1573 (broer Dee(ge) levert dan de eindafrekening van Joerk zijn weeskinderen), Dee(ge) (in 1543) al genoemd) heeft kennelijk het grootste deel van het land van zijn vader in Surhuizum overgenomen (hij was "koninklijk notaris"), Anna, de vrouw van Sjoerd Itsma. Verder zijn alleen de schoonzonen Eelke Douwes en Hart Jiltsma (Jelsma?) bekend. In 1593 verkochten zij een Grottingaplaats in Eestrum, waar Eelke Douwes op heeft geboerd (stem 10). In 1606 is er nog sprake van Grottingeheerd in Surhuizum."