30-01-2008

GESCHIEDENIS FAMILIE AKKER - Generatie I

GENERATIE I

Johannes Kornelis (geboren rond 1710) en Geertje Steffens

De eerste man uit de stamreeks, Johannes Kornelis,  is afkomstig uit Ureterp, Gemeente Opsterland in de Provincie Friesland. 

Hij trouwde met Geertje Steffens. Johannes en zijn vrouw Geertje kregen in Ureterp in elk geval drie kinderen: Steffen, Jakobje en Trijntje. 

Volgens de quotisatiekohieren van 1749 bestaat het gezin van Johannes Cornelis, arbeyder van beroep, uit 2 volwassenen en vijf kinderen. Hij werd aangeslagen voor 16-9-0.