25-01-2008

GESCHIEDENIS FAMILIE AKKER - Generatie VI

GENERATIE VI

Fokke Akker (geboren 1898) en Hinke Visser

Fokke Akker was turfschipper van beroep. Hij en zijn vrouw Hinke Visser woonden in eerste instantie met hun gezin op het schip, maar gingen in 1938 wonen in 2e Exloërmond, aan het Zuiderdiep nr. 34. 

Fokke en Hinke kregen vier kinderen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het afgraven van turf gestaakt. Enerzijds was de meeste turf toen wel afgegraven, anderzijds was turf als brandstof overbodig geworden door de komst van andere brandstoffen. Het werd toen een probleem de vele veenarbeiders nieuw werk te verschaffen. Omdat ook de werkgelegenheid in de landbouw langzaam terugliep, was dat geen gemakkelijke opgave. Gebrek aan werkgelegenheid is ook nu nog een probleem in de veenkoloniën.
Levensader in Veenkoloniën (bron: Nieuwsblad van het Noorden oktober 1953)
Fokke is overleden in Emmen op 2 september 1967 en Hinke is eveneens in Emmen overleden op 21 december 1967. Beiden zijn begraven op de begraafplaats te 2e Exloërmond.


tekening van de huizen Zuiderdiep 34 en 35 (bron: A. de Vries)