29-01-2006

Geschiedenis familie Evertsen - Generatie II

Fragment doopakte Teunis Evertsen (1763)
Evert Maassen van Beek (geboren 1727) en Aaltje Theunissen

Evert Maassen van Beek werd als zoon en vijfde kind van Maas Jansen en Japikje Jans in 1726 geboren en op 6 april 1726 in Ede gedoopt.Hij trouwde als 27-jarige op 28 oktober 1753 in Ede met de uit Barneveld afkomstige Aaltje Theunissen, dochter * 1) van papiermakers Teunis Jansen van Breenen en Lijsbet Melissen (op de molen bij de Schaffelaar in Barneveld).Evert en Aaltje kregen zeven kinderen.

Het gezin van Evert Maassen van Beek heeft tussen 1754 tot 1764 in Amersfoort en in Hoevelaken gewoond. De kinderen Elisabeth (1754) en Jacobje (1756) zijn in Amersfoort geboren en aldaar gedoopt in de Nederduits Gereformeerde Gemeente. Jacobje staat in het doopregister overigens geregistreerd als Jacob, zoon van...

Op 25 juli 1757 zijn zij vertrokken naar Hoevelaken. Dit blijkt uit de akte van indemniteit, dit is een borgstelling, ten laste van het Stadsbestuur van Amersfoort met de opmerking dat zij te allen tijde naar Amersfoort mogen terugkeren. Blijkbaar zijn zij daarna ook weer teruggekeerd naar Amersfoort.
Op 19 maart 1764 werd door het Stadsbestuur van Amersfoort een akte van indemniteit, afgegeven in verband met het vertrek van het gezin naar de Gemeente Ede. Op 20 maart 1764 kwam de attestatie vanuit de kerkelijke gemeente te Hoevelaken binnen te Ede voor Aaltje Theunissen, de vrouw van Evert.

Zij vertrokken met hun kinderen Elisabeth, Jacobje, Maas en Theunis. Gerbrecht, geboren in 1761, wordt hierbij niet genoemd. Waarschijnlijk is Gerbrecht eerder overleden, maar in de begraafgegevens van Amersfoort is hierover niets terug te vinden.

De kinderen Geurtje (1765) en Jan (1768) zijn geboren in Ede.
Aaltje overleed op 19 januari 1776 in Ede.

Evert is overleden op 57-jarige leeftijd in Ede op 24 september 1783.
Elisabeth woont in 1796 samen met haar man Dillis Jansen in het dorp Ede, aldus een overzicht van huisbezoeken van ds. M. Jongeneel uit dat jaar.

* 1) Tot nu toe is geen doopinformatie van Aaltje Theunissen gevonden. Op grond van de namen van de kinderen van Evert en Aaltje, vergeleken met de namen van de familie Jansen van Breenen-Melissen mag worden aangenomen dat het hier gaat om de ouders van Aaltje.