27-01-2006

Geschiedenis familie Evertsen - Generatie IV

Breunis Evertsen (geboren 1810) en Hendrikje Liefting

Breunis werd als zoon van Jan Evertsen en Evertje Breunissen Franken geboren in Ede op 4 augustus 1810.

Uit een verklaring van de Nationale Militie, gedateerd op 7 mei 1841, blijkt dat Breunis is ingeschreven onder nummer 47, maar dat hij "uit hoofde van de dienst zijns broeders in 1833 finaal is vrijgesteld".  Zijn signalement luidt: lengte 1 el, 518 strepen (1.52 m), gezicht ovaal, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus gewoon, mond gewoon, kin rond, haar lichtbruin, wenkbrauwen lichtbruin, merkbare tekenen geen.

Als beroep van Breunis staat dat hij boerenwerk doet. Met zijn 1.52 m is Breunis volgens de Militieregisters "onder de maat" ofwel te klein. Dit geldt ook voor zijn broer Evert, die 1.46 m lang is.

Breunis trouwde kort na deze verklaring, in de leeftijd van 30 jaar, op 22 mei 1841 in Ede met de 27-jarige Hendrikje Liefting, dochter van Harmen Liefting en Evertje Willemsen, geboren op 26 september 1813 te Ede.

Hendrikje was op het moment van trouwen in verwachting van Jantje, die geboren werd in september.

Breunis en Hendrikje kregen acht kinderen: Jantje in 1841, Evertje in 1843, Elbartje in 1845, Hermijntje in 1847, Jan in 1849, Hendrikje in 1851, Evertje in 1853, Hermanus in 1859.

Het gezin van Breunis Evertsen en Hendrikje Liefting woonden op het adres Wekerom 39. Volgens de persoonskaart woonden zij in 1847 op het adres Otterlo 51. Dit is boerderij Eschoten op het adres Eschoterengweg 1 te Otterlo.

Een deel van de boerderijen de Damakker in Otterlo kwam op 1 september 1855 in hun bezit door een acte van ruiling, vastgelegd door notaris J.Ch. Fischer. Een ander deel kwam door een acte van rectificatie d.d. 15 december 1866 in hun bezit. Nummer 5 en 6 kwam in hun bezit door proces verbaal van inzet en toewijzing op 14 en 28 oktober 1857 ten overstaan van notaris Van der Ham te Otterlo.
Na 1862 woonden zij op het adres Otterlo 53, ofwel Laarweg 9 te Otterlo.

In een akte van 23 december 1868, opgemaakt door Notaris Mr. W.F.J. Fischer komt Breunis Evertsen voor als koper van hout. Het gaat om een openbare verkoping van diverse percelen hout op het landgoed Harskamp onder Otterlo, op verzoek van Jan Willem de Groot, koopman te Arnhem.

Breunis overleed op 66-jarige leeftijd op 6 februari 1877 in de gemeente Ede.

Dochter Hendrikje Evertsen, getrouwd met Frank van Luttikhuisen, legt op 6 mei 1878 bij Notaris Mr. W.F.J. Fischer haar testament vast.

Op 16 december 1882 is onder nummer 2140 door Notaris Mr. W.F.J. Fischer een akte opgemaakt van de verkoop van roerende goederen ter waarde van Hfl. 2.716,18 op verzoek van Hendrikje Liefting en haar kinderen. De volledige tekst van deze akte is na te lezen via de volgende link: akte verkoop roerende goederen.

Hendrikje, de vrouw van Breunis, overleed op de leeftijd van 69 jaar op 26 juni 1883 in de gemeente Ede.

Op 17 september 1883 is onder nummer 2298/2077 door Notaris Mr. W.F.J. Fischer in een akte de verkoop vastgelegd van de nalatenschap van  Breunis Evertsen en Hendrikje Liefting alsmede van Evert Evertsen betreffende de boerderijen de Grote Damakker en de Kleine Damakker met bijbehorende percelen en als volgt onderverdeeld:

1. De boerenhofstede, genaamd de Grote Damakker:
huis, schuur, berg, erf, tuin, opgaande boomen, bosch, bouw- en weiland en heide, kadastraal bekend gemeente Otterlo, sectie E, nummer 381, 382 t/m 395, 665, 666 en 976  tezamen groot 12 bunders en 44 roeden 60 ellen en het westelijk gedeelte zoals op het terrein kennelijk is afgebakend  van het perceel heide, kadastraal bekend gemeente Otterlo, sectie E nummer 975 heide geheel groot 6 bunders 52 roeden en 50 ellen en en wel dit westelijk gedeelte ter grootte van 4 bunders en 50 roeden en het perceel heide, gelegen als voren sectie E nummer 616 heide groot 2 bunder 15 roeden 60 ellen.

2. Het perceel weiland gelegen in Wekerom onder Ede, kadastraal bekend Gemeente Ede, Sectie B, nummer 460, weiland groot 1 bunder en 80 ellen.

3. Het perceel heide gelegen achter het Roekelsche Bosch onder Ede, kadastraal bekend Gemeente Ede, Sectie B, nummer 1554, groot 3 bunder 44 roeden en 10 ellen.

4. De boerenhofstede, genaamd de Kleine Damakker, gelegen te Eschoten, onder Otterlo, bestaande uit huis, schuur, erf, weiland en heide, kadastraal bekend Gemeente Otterlo, sectie E, nummer 974; groot 23 roeden en 10 ellen. Perceel 624 weiland groot 1 bunder 55 roeden en 60 ellen en het oostelijk gedeelte ter grootte van ruim 2 bunders, zoals op het terrein kennelijk is afgebakend van het perceel heide, gelegen als voren, kadastraal bekend Gemeente Otterlo, sectie E, nummer 975, heide geheel groot 6 bunders 52 roeden en 50 ellen.

5. Het perceel weiland gelegen in de Maten te Wekerom onder Ede, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie B, nummer 974 en 975 weiland tezamen groot 2 bunders 24 roeden en negentig ellen.

6. Het perceel weiland gelegen in de Maten te Wekerom onder Ede, kadastraal bekend Gemeente Ede, sectie B, nummer 978, weiland groot 62 roeden 10 ellen.

De nummers 1, 2 en 3 zijn tot 22 februari 1885 gehuurd door Jan Evertsen. De huursom bedraagt Hfl. 240,00 per jaar.
De nummers 4, 5 en 6 zijn tot 22 februari 1891 gehuurd door Gerrit Straatman. De huursom bedraagt Hfl. 86,00 per jaar.

Op 1 oktober 1883 vond de toewijzing plaats:
Nummer 1 en 2 kwamen voor Hfl. 5.290,00 in het bezit van Meeuwis Franken, landbouwer te Otterlo.
Nummer 4, 5 en 6 kwamen voor Hfl. 2.400,00 in het bezit van Gerrit van Maanen, landbouwer te Wekerom en zijn vrouw Elisabeth Albertha Petronella Takken.
Het bod op perceel genoemd onder nummer 3 werd niet door de verkopers geaccepteerd en aangehouden.