31-01-05

GESCHIEDENIS FAMILIE VAN DEN BRINK - Inleiding

Boerderij van de familie aan de Wildekamp in Wageningen 
(bron: M. Evertsen-v/d Craats)
Bij het samenstellen van deze pagina ben ik uitgegaan van de stamreeks van Willempje van den Brink. 

Deze familie Van den Brink blijkt door de eeuwen heen een protestantse familie met voornamelijk boeren en arbeiders en met name woonachtig in de gemeenten Ede en Wageningen.

De naam Van den Brink kwam volgens de Nederlandse Familienamenbank 13.419 maal voor in 2007. In 1947 waren dat er 7.821 (Van den Brink en Van de Brink). Alhoewel de naam in het hele land voorkomt, zie je deze vooral in Gelderland en dan met name in de Gemeente Ede.

30-01-05

GESCHIEDENIS FAMILIE VAN DEN BRINK - Generatie I

Hermen Evertsen (geboren rond 1685) en Henderin Lubbers

Hermen Evertsen wordt rond 1685 geboren.
Hij trouwt op 30 september 1703 met Henderin Lubbers, afkomstig uit de Wageningse Buurt.
Hermen en Henderin krijgen 2 kinderen: Evertje en Evert.
Ze wonen in de Viermorgen in Bennekom.
Hermen overlijdt op 18 april 1744 (ws 579 10 4) in Bennekom.

29-01-05

GESCHIEDENIS FAMILIE VAN DEN BRINK - Generatie II

Evert Hermens (gedoopt 1712) en Gerritje Geurts

Evert Hermens 
(zoon van Hermen Evertsen en Hendrica Lubbers) wordt gedoopt op 26 april 1712 in Bennekom.
Hij trouwt op 15 april 1743 in Bennekom met Gerritje Geurts. Zij komt uit Lunteren.
Evert en Gerritje krijgen samen 7 kinderen: 3 dochters en 4 zoons: Hendrijn, Maritje, Harmen Nelis, Geurt, Gijsbert, Geertjen en Wouter.

28-01-05

GESCHIEDENIS FAMILIE VAN DEN BRINK - Generatie III

akte van naamsaanneming Harmen Evertsen op 3 november 1812
Harmen Nelis Everts van den Brink (geboren 1748) en Geertje Wouters Salomons

Harmen Nelis Everts van den Brink, 
(zoon van Evert Harms en Gerritje Geurts) wordt op 28 januari 1748 in Bennekom geboren.


Hij trouwt op 27 april 1786 in Wageningen met Geertje Wouters Salomons (dochter van landbouwer Wouter Salomons en Maria Geurtsen) Zij is geboren rond 1755 (zie Genealogie Van den Brink). Tot haar huwelijk is Geertje werkster van beroep.

Als beroepen van Harmen Nelis worden schaapherder, dagloner en bouwman genoemd.
Op 3 november 1812 neemt Harmen Nelis de achternaam Van den Brink aan.  Op dat moment werkt hij als bouwman in Wekerom.
Als adres bij het gezin staat vermeld: Wekerom.
Harmen Nelis en Geertje krijgen 7 kinderen: 2 dochters en 5 zoons: Gerritjen, Wouter, Evert, Marijtje, Steven en Salomon.

Harmen Nelis overlijdt op 18 september 1818 in Wekerom/Ede. Geertje overlijdt op 22 januari 1842 in Otterlo.
Volgens de militieregisters is Salomon van den Brink op 30 maart 1820 voor de dienst gedesigneerd (ingelijfd). Salomon woonde in 1850 in Ede op het adres Dorp 16.

De negende en jongste dochter van Gerritjen van den Brink en Gerrit Straatman: Jacoba Geertruida Straatman wordt bekend onder de naam "Trui van Harskamp". Zij brengt het onderwijs in Harskamp en is mede-oprichter van de plaatselijke School met de Bijbel. Over haar leven is een roman uitgebracht: "De bloeiende amandeltak".

27-01-05

GESCHIEDENIS FAMILIE VAN DEN BRINK - Generatie IV

Wouter Harmsen van den Brink (gedoopt 1790) en Janna Aartsen van Veldhuizen

Wouter Harmsen van den Brink 
(zoon van Harmen Everts van den Brink en Geertje Wouters Salomons) wordt gedoopt op 4 maart 1790 in Bennekom/Ede. Wouter woont voor zijn trouwen bij Wolphert  Teunissen in Otterlo. 
Hij trouwt op 15 juli 1813 met Janna Aartsen van Veldhuizen (dochter van Aart Gijsbertsen van Veldhuizen en Everlijn Dirgje/Derkje/Dirretje Goosendr. Everink). Janna wordt op 28 maart 1790 in Ede geboren. Janna Aartsen van Veldhuizen is voor haar huwelijk dienstmeid bij Evert Barten in Wekerom.

Wouter verdient de kost als dagloner. Ook landbouwer wordt als zijn beroep vermeld.

Wouter en Janna krijgen 9 kinderen: 4 dochters en 5 zoons. Een aantal van hen overlijdt op soms zeer jonge leeftijd. Janna overlijdt, zes dagen na de geboorte van dochter Maartje, op 13 december 1830 in Ede.

Vijf jaar later, op 14 november 1835, hertrouwt Wouter met Stijntje Hendriksen (dochter van Hendrik Hendriksen en Elisabeth Top). Zij wordt op 27 juli 1783 in Lunteren geboren en tot haar huwelijk boerenmeid.


Stijntje overlijdt op 27 januari 1867 in Ede. Wouter overlijdt op 6 juni 1869 in Ede.


Als adressen van het gezin worden genoemd:
- Bennekom
- Lunteren, De Valk 21 (van 1837 tot 1847)
- Lunteren, De Valk 20 (vanaf 1 januari 1848)
- Wekerom 630 (vanaf 1862)
- Wekerom 47 (vanaf 1871 tot 1900)
- Barneveld (27 december 1900)
- Wekerom EF47 (23 november 1908)


De adressen De Valk 20 en 21 zijn waarschijnlijk in het gebied tussen de Hoge Valkseweg en de Valkse Engweg in Lunteren.

26-01-05

GESCHIEDENIS FAMILIE VAN DEN BRINK - Generatie V

gezin van Wouter van den Brink (bron: C. Klomp)
Derk van den Brink (geboren 1828) en Teunisje van Beek

Derk van den Brink (zoon van Wouter Harmsen van den Brink en Janna Aartsen van Veldhuizen) wordt geboren op 30 september 1828 te Ede. Op 14 maart 1857 trouwt hij in Ede met Teunisje van Beek (dochter van Gijsbert Besselsen van Beek en Evertje Willems Otten), geboren op 20 oktober 1835 in Lunteren/Ede.

Als beroepen van Derk worden landbouwer en arbeider vermeld.
Het echtpaar Van den Brink-van Beek krijgt samen 7 kinderen: Evertje, Wouter, Gijsbert, Janna, Christina, Maria Willemina en Geurt.
Uit de adressen op de persoonskaarten kan geconcludeerd worden dat het gezin tot 1862 woont in Lunteren op het adres LB40. Vanaf 1862 is het adres Lunteren 200.

Evertje verhuist op 9 november 1869 (11 jaar) naar Renkum. Geurt gaat, als hij ongeveer 1,5 jaar is, wonen bij zijn tante en oom in Wageningen. Christina staat vanaf 16 mei 1874 (8 jaar) te Wageningen ingeschreven. Wouter vertrekt op 3 november 1875 (16 jaar) naar Wageningen. Maria gaat op 25 augustus 1877 (9 jaar) in Renkum wonen. Gijsbert gaat op 6 december 1879 (18 jaar) het huis uit om zich in te schrijven in Barneveld. In 1882 gaat hij wonen op het adres Bennekom 318. Janna verhuist op 6 november 1880 (17 jaar) naar Wageningen.
Beiden overlijden op betrekkelijk jonge leeftijd: Derk overlijdt op 8 februari 1872 in Ede. Hij wordt 43 jaar.  Teunisje overlijdt op 21 november 1887. Zij is op dat moment  52 jaar en woont dan op het adres Benedenbuurt C313 in Wageningen.

24-01-05

GESCHIEDENIS FAMILIE VAN DEN BRINK - Generatie VI

Cees en Dik van den Brink aan tafel
met Bertus Beekhuizen en Teunis en Henk van Amersfoort
(bron: M. Evertsen-v/d Craats)
Geurt van den Brink (geboren 1871) en Geertrui Roseboom

Geurt van den Brink (zoon van Derk van den Brink en Teunisje van Beek) werd geboren op 27 januari 1871 op het adres Otterlo 200 in Otterlo/Ede.

Geurt van den Brink is beter bekend als Geurt van Karel Pothoven. Ruim een jaar na de geboorte van Geurt overlijdt zijn vader. Geurt groeit op bij zijn tante Willempje van Beek en haar man Karel Arend Pothoven. Het echtpaar Pothoven is, op 13 april 1872, op latere leeftijd, getrouwd en heeft geen kinderen. Ze wonen aan de Buurtweg te Wageningen.

Geurt trouwt op 15 maart 1895 in Wageningen met Geertrui Roseboom (dochter van Gijsbert Roseboom en Frederika van der Linden), geboren op 20 mei 1869 in Ede. Zij heeft tot dat moment een baan als dienstmeid. Ze gaan op hetzelfde adres wonen als het echtpaar Pothoven-Van Beek.

Geurt is landbouwer van beroep en tijdens zijn leven actief als imker en jarenlang voorzitter van Bennekomse afdeling van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland.

Het echtpaar Van den Brink-Roseboom krijgt 8 kinderen. Het zijn 5 dochters: Teunisje (Teun), Frederika (Driek), Derkje (Dik), Willempje (Wim) en Christina Johanna (Stien) en 3 zoons: Gijsbert (Gijs), Cornelis (Cees) en Marcelis (Ceel).

Als het echtpaar Pothoven-Van Beek overlijdt erft Geurt tweederde deel van hun nalatenschap. Deze nalatenschap wordt geveild. Op 6 maart 1900 komt Geurt hierdoor in het bezit van een deel van hun nalatenschap, zijnde in onroerend goed:
1. De hofstede genaamd “de Wildekamp” gelegen onder Wageningen aan den Buurtweg, bestaande in boerenwoning, Koornberg, Karloods en varkenshokken met erf en tuin, bouwland, weiland, boomen en houtgewassen, kadaster sectie B, nummer 1389 en 1390 te zamen groot een Hectare, tien Are en zestig Centiare.
2. Een perceel weiland en bouwland genaamd ’t Hof van Nijmegen, gelegen aan de Lagesteeg onder Wageningen, kadaster sectie B, nummer 1872, 1873, 1874 tezamen groot twee Hectare vijf Are en tien Centiare, belast met een uitgang of grondrente van acht gulden in het jaar aan de Pastorie van Bennekom, verschijnende den elfden November van ieder jaar.De opbrengst van beide delen samen is Hfl. 5.040,00.

Geurt overlijdt op 2 juni 1938. Na zijn dood wordt namens de bijenvereniging een gedenksteen op zijn graf geplaatst. Geertrui overlijdt op 31 mei 1941 te Wageningen. Het echtpaar is in Bennekom begraven.


In verband met het overlijden van Geurt van den Brink schrijft A. Minderhoud in het blad Bijenhouden van de Nederlandse Bijenvereniging van juli 1938 het volgende in memoriam:
"Op de 2de Juni overleed in het Ziekenhuis te Bennekom de Heer G. v.d. Brink, na een korte maar zware ziekte.
Met dezen man is een imker van de oude garde heengegaan, die bij allen, die met hem in aanraking kwamen, zeer sympathieke herinneringen zal achterlaten.
In onze kring is hij vooral bekend geworden als imker, als secretaris en voorzitter van de afdeling Bennekom, als lid van het Hoofdbestuur, van het Dagelijks Bestuur en van de Commissie van Bijstand voor Afd. Handel.
Van den Brink was een eenvoudig, tevreden, vriendelijk en behulpzaam mens; steeds stond hij klaar om zijn bijenstal aan belangstellenden, cursussen of excursies te laten zien. Hierdoor heeft hij grote invloed uitgeoefend op de bijenhouderij in deze streek.
Van huis uit korfimker, was hij ook zeer goed bekend met de techniek van de losse bouw. Zijn stal genoot een zekere reputatie, want in de jaren dat de heide zeer weinig gaf, en men algemeen met lege korven en kasten terugkwam, had Geurt honing. En voor zijn oogst had hij, voetje voor voetje, een behoorlijk afzetgebied veroverd; hij klaagde weinig over lage prijzen, doch wist zijn klanten te behouden.
Hij behoorde dan ook tot de weinigen in deze streek, die in de bijenhouderij een lonend nevenbedrijf vond.
Ik had het voorrecht veel op zijn bijenstal te komen en steeds was hij dan de eerste die een korf in handen had. En zijn stal moest al heel lang zijn voor hij me uitnodigen zou, ook eens de handen uit de mouwen te steken. Maar zodra we bij de kasten aangeland waren, klonk het: "En noe meneer maar eens". Deze handelwijze typeerde volkomen de houding van den geboren korfimker tegenover de losse bouw.
Geurt praatte graag en veel over zijn bijen, maar ook het verenigingsleven had zijn volle belangstelling. Dikwijls heb ik verwonderd gestaan over zijn goed geheugen en de scherpe kijk, die hij op moeilijke en eigenlijk buiten zijn vak liggende kwesties, had.
De laatste keer dat ik hem sprak, even voor hij voor het ondergaan van een operatie naar het ziekenhuis werd gebracht, vroeg hij me om, als het eens verkeerd mocht gaan, al zijn imkervrienden te groeten en te bedanken voor de medewerking, die zij hem hebben verleend; aan welk verzoek ik ook langs deze weg graag gevolg geef.
Aan zijn graf heb ik, namens zijn vele vrienden, een kort woord besloten met een "Rust zacht"; ik weet, dat ook zij die mij daartoe geen opdracht gaven ten volle zullen instemmen."


De kinderen Gijs, Cees, Stien en Dik trouwen niet en wonen hun hele leven samen; eerst aan de Wildekamp 13 in Wageningen, later aan de Groenestraat in Bennekom. Cees is mede-oprichter en bestuurslid van de Vereniging Oud-Bennekom en volgt zijn vader op als voorzitter van de voornoemde bijenvereniging. Ook in de korfvlechterij is Cees zeer actief. In 1973 ontvangt Cees de gouden verenigingsspeld. De jongste zoon Ceel is vanaf 1947 directeur van Zuivelfabriek De Hoop in Ede.

In de gemeentearchieven worden de volgende woonadressen van Geurt van den Brink gevonden:
- Otterlo 200 (adres waar Geurt geboren is)
- Wageningen (vanaf 4 september 1872)
- Otterlo 18 (vanaf 2 december 1872)
- Wageningen, Bovenbuurt, kadastraal C481
- Wageningen, kadastraal C581 (vanaf 27 maart 1895)
- Wageningen, Buurtweg, kadastraaal C415 (op 10 december 1896)

23-01-05

GESCHIEDENIS FAMILIE VAN DEN BRINK - Generatie VII

huis van Teunis en Willempje aan de Wekeromsebuurtweg
Willempje van den Brink (geboren 1904) en Teunis Evertsen

Willempje van den Brink (dochter van Geurt van den Brink en Geertrui Roseboom), wordt op 15 oktober 1904 geboren in Wageningen. Zij trouwt op 14 december 1928 te Wageningen met Teunis Evertsen (zoon van Jan Evertsen en Aartje van Ee), geboren op 10 oktober 1896 te Bennekom/Ede, landbouwer van beroep.
Op de persoonskaart van Willempje in Ede worden de volgende adressen genoemd:
- Wageningen
- Bennekom, Dorpsstraat 33 (vanaf 11 mei 1927)
- Wageningen (vanaf 5 november 1928)
- Bennekom, De Kraats 42, omgenummerd naar 49 (vanaf 14 december 1928)


Volg deze link voor meer informatie over het gezin.